บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด

ประกันชีวิตและสุขภาพ

''ประกันชีวิตและสุขภาพ'' คืออะไร?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ประกันชีวิต (เป็นกรมธรรม์หลัก) คือ การชดเชยรายได้ที่ต้องสูญเสียไปอันเนื่องมาจากการเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือชราภาพ โดยบริษัทประกันชีวิต (บริษัทฯ)
จะจ่ายเงินตามจำนวนที่ระบุไว้ให้แก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต
​​​​​ประกันสุขภาพ (เป็นกรมธรรม์สัญญาเพิ่มเติม) คือ
การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองสำหรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
เนื่องจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยจากโรคภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยสามารถซื้อประกันภัยสุขภาพจากบริษัทประกันชีวิต หรือบริษัทประกันวินาศภัย​ได้ แต่ในกรณี “ประกันวินาศภัย” ความคุ้มครองจะ “น้อยกว่า” การทำ “ประกันชีวิตและเพิ่มเติมด้วยประกันสุขภาพ”
   ''ประกันชีวิตและสุขภาพ'' คืออะไร?
    ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ประกันชีวิต (เป็นกรมธรรม์หลัก) คือ การชดเชยรายได้ที่ต้องสูญเสียไปอันเนื่องมาจากการเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือชราภาพ โดยบริษัทประกันชีวิต (บริษัทฯ)
จะจ่ายเงินตามจำนวนที่ระบุไว้ให้แก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต
    ​​​​​ประกันสุขภาพ (เป็นกรมธรรม์สัญญาเพิ่มเติม) คือ
การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองสำหรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล เนื่องจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยจากโรคภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยสามารถซื้อประกันภัยสุขภาพจากบริษัทประกันชีวิต หรือบริษัทประกันวินาศภัย​ได้ แต่ในกรณี “ประกันวินาศภัย” ความคุ้มครองจะ “น้อยกว่า” การทำ “ประกันชีวิตและเพิ่มเติมด้วยประกันสุขภาพ”

พันธมิตรของเราพันธมิตรของเราประกันคุ้มครองชีวิตออนไลน์ อีซี่ อี-ไลฟ์
เราคิดว่าการจะทำประกันชีวิตสักฉบับ
ไม่ควรเป็นเรื่องที่ทำให้คุณหนักใจ
และไม่ควรเป็นเรื่องที่ยุ่งยากสำหรับคุณ
จึงออกแบบอีซี่ อี-ไลฟ์ ที่ให้คุณจ่ายเบี้ยประกัน
เพียงเบาๆ แต่รับความคุ้มครองยาวนาน
และยังซื้อออนไลน์ได้ เพื่อให้คุณตัดสินใจซื้อได้ง่ายดายโดยไม่ต้องคิดหนัก

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกันคุ้มครองชีวิต มั่นใจชัวร์
แน่นอนว่าเราอยากได้ของที่ซื้อมา
แล้วคุ้มค่ามากที่สุด ประกันก็เช่นกัน
“มั่นใจชัวร์” ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา
ที่มอบความคุ้มค่าด้วยเบี้ยเบาๆ แต่ความคุ้มครองสูง
ทั้งยังสามารถเลือกระยะเวลาคุ้มครองให้เหมาะสมกับความต้องการได้ (5 ปี / 10 ปี หรือ 15 ปี)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกันคุ้มครองชีวิต คุ้มชีวี เอ็กซ์ตร้า
บางเรื่องแม้ไม่อยากพูดถึง แต่ก็ใช่ว่าไม่สำคัญ
เพราะเรารู้ว่าในวันที่คุณไม่อยู่ คุณย่อมอยากมีสิ่งดีๆ
ทิ้งไว้ให้คนที่คุณรัก แบบประกันชีวิต คุ้มชีวีเอ็กซ์ตร้า จึงมอบความคุ้มครองชีวิตถึงอายุ 99 ปี
พร้อมเงินคืนทุกปี และโอกาสรับเงินปันผลเมื่อจ่ายเบี้ยประกันครบแล้ว รวมทั้งเงินก้อนเมื่อครบกำหนดสัญญา5 ปี)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกันคุ้มครองชีวิต ตลอดชีพ 99/99
เพราะสิ่งที่คุณทำในวันนี้
ส่งผลต่อครอบครัวในวันข้างหน้า
ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ 99/99 จากเอฟดับบลิวดี พร้อมเคียงข้างครอบครัว เพื่อให้พวกเขาได้ใช้ชีวิตที่ดีตามที่คุณวาดหวังไว้ในวันที่คุณไม่อยู่ ด้วยการมอบความมั่นคงทางการเงินเป็นมรดกให้พวกเขานำไปสร้างรากฐานในอนาคต

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกันคุ้มครองชีวิต เอฟดับบลิวดี
ตลอดชีพ มีเงินคืน 99/15
ไม่ว่าเวลาไหนหรืออยู่ในสถานการณ์ใด
คุณห่วงใยและให้ความสำคัญกับการ
ดูแลครอบครัวเสมอ การสร้างหลักประกันจึง
เป็นวิธีที่จะทำให้คุณอุ่นใจกับอนาคตทั้งของคุณและ
คนที่คุณรัก เอฟดับบลิวดี ตลอดชีพ มีเงินคืน 99/15 ให้คุณสร้างหลักประกันให้ครอบครัว

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกันคุ้มครองชีวิต แฟมิลี่ โพรเทคแอนด์แคร์
คุณดูแลคนที่คุณรักในฐานะหัวหน้าครอบครัว
แต่เมื่อคุณเกษียณ คุณอาจจะต้องหันมาพึ่งพา
คนในครอบครัวให้ดูแลคุณ เราจึงออกแบบ
เอฟดับบลิวดี แฟมิลี่ โพรเทคแอนด์แคร์
แผนประกันที่มอบความคุ้มครองชีวิตขณะที่คุณเป็นหัวหน้าครอบครัว

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกันคุ้มครองชีวิต คุ้มครอง คุ้มค่า คุ้มภัย
คุณทุ่มเททำงานหนักเพื่อให้คนที่คุณรัก
ได้รับโอกาสดีๆ ในชีวิต แผนประกันชีวิตคุ้มครอง
คุ้มค่า คุ้มภัย ของเอฟดับบลิวดี จึงออกแบบ
มาให้คุณได้อุ่นใจ ด้วยเบี้ยประกันเบาๆ
ที่ให้คุณเลือกระยะเวลาชำระเบี้ยได้
ช่วยเพิ่มความมั่นใจว่าครอบครัว
และคนที่คุณรักจะสามารถอยู่ได้อย่างมีความสุข

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกันเพื่อการเกษียณ
เอฟดับบลิวดี ฟอร์ เพนชัน
4 แบบประกันบำนาญ ที่ให้คุณเลือกเกษียณ
ได้อย่างสบายใจ ปลดล็อคความกังวล
พร้อมให้คุณเริ่มต้นได้ทันที เพื่อสร้างอนาคต
สำหรับการเกษียณที่มั่นคง ยิ้มรับเงินบำนาญทุกปี
ให้คุณมีความสุขได้ทุกวันกับการใช้ชีวิต
ในไลฟ์สไตล์ตามที่ต้องการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกันสะสมทรัพย์ออนไลน์
อีซี่ อี-เซฟ 10/5
แม้การวางแผนทางการเงินเพื่ออนาคต
จะเป็นเรื่องสำคัญ แต่ก็ไม่ควรทำให้
การมีไลฟ์สไตล์ที่ใช่ในปัจจุบัน
กลายเป็นเรื่องทำได้ยาก เราจึงออกแบบ
อีซี่ อี-เซฟ ประกันสะสมทรัพย์
ที่ให้คุณจ่ายเบี้ยเพียงสั้นๆ พร้อมเงินคืนทุกปี

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกันสะสมทรัพย์ เอฟดับบลิวดี
ฟอร์ เซฟวิ่ง 20/10
ทำงานหนักมาทั้งปี โบนัสออกทีก็ชื่นใจ
สมกับที่เฝ้ารอและวางแผนไว้ แต่จะทำอย่างไรดี
กับเงินก้อนนี้ เพื่อให้ยังมีเหลือถึงวันข้างหน้า
แบบประกันสะสมทรัพย์ อีกทางเลือกของการเก็บเงิน
ที่มาพร้อมความคุ้มครองชีวิตสูงตั้งแต่ปีแรก
มีเงินคืนสบายๆ ทุกปี พร้อมสิทธิลดหย่อนภาษี

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกันสะสมทรัพย์ เอฟดับบลิวดี
ฟอร์ เซฟวิ่ง 25/15
บางครั้งถึงเราจะอยากเก็บออมแค่ไหน
แต่ค่าใช้จ่ายในแต่ละวันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้
ทำให้เราลืมความตั้งใจในการออมเงินไป
เอฟดับบลิวดี ฟอร์ เซฟวิ่ง 25/15 พร้อมช่วยคุณ
ให้ถึงเป้าหมายที่วางไว้ ด้วยผลประโยชน์ที่คุ้มค่า
พร้อมรับเงินคืนทุกปีและรับเงินก้อนเมื่อครบกำหนดสัญญา 150% ของทุนประกัน

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกันสะสมทรัพย์ เอฟดับบลิวดี
อัลทิเมท เซฟวิ่ง 12/6
แต่ละคนมีเป้าหมายและความฝันที่ต่างกัน
ไม่ว่าฝันเล็กหรือใหญ่ หากเป็นจริงและสำเร็จได้
คงจะสร้างความสุขและความภูมิใจให้ทั้งตัวเอง
และคนที่รักแน่นอน เอฟดับบลิวดี
อัลทิเมท เซฟวิ่ง 12/6 ช่วยกำหนดเป้าหมาย
ในการวางแผนการเงินพร้อมความ
คุ้มครองชีวิต ด้วยผลประโยชน์ที่คุ้มค่า

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกันสะสมทรัพย์ เอฟดับบลิวดี
ไลฟ์ เซฟวิ่ง 18/9
ด้วยภาระในชีวิตหลายอย่าง
ไม่ว่าจะของตัวเองและครอบครัวค่อยๆลดลง
ชีวิตเริ่มมีความมั่นคง มองหาอิสรภาพทางการเงิน
อยากได้แผนที่ช่วยต่อยอดเงินเก็บ
เพื่อเตรียมพร้อมอนาคตในวันข้างหน้า
เอฟดับบลิวดี ไลฟ์ เซฟวิ่ง 18/9

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกันสะสมทรัพย์ เอฟดับบลิวดี
ไลฟ์ เซฟวิ่ง 24/12
เพราะการใช้ชีวิตในยุคนี้
ต้องพยายามวางแผนบริหารจัดการให้ดี
โดยเฉพาะอนาคตของคนที่รักและห่วงใยยิ่งต้อง
เตรียมพร้อมสร้างความมั่นคงให้อุ่นใจไม่ว่าจะเกิดอะไร
อนาคตของทุกคนในครอบครัว
จะไม่กระทบอย่างแน่นอน

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกันสะสมทรัพย์ เอฟดับบลิวดี
ไลฟ์ เซฟวิ่ง 30/15
เมื่อชีวิตเข้าสู่วัยทำงาน มีรายได้เป็นของตนเอง
เริ่มมองหาเป้าหมายเพื่อสร้างความท้าทาย
และแรงบันดาลใจ รวมทั้งสร้างประสบการณ์ใหม่
เพื่อต่อยอดให้อนาคต
เอฟดับบลิวดี ไลฟ์ เซฟวิ่ง 30/15
สำหรับคนเริ่มต้นทำงาน ช่วยวางแผนการเงินระยะยาว

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกันควบการลงทุน
เอฟดับบลิวดี ฟิวเจอร์ ลิงค์ 99/9
“เต็มที่กับทุกๆวัน และทำวันนี้ให้ดีที่สุด”
เป็นแนวทางการใช้ชีวิตของใครหลายคน
และคุณก็เป็นหนึ่งในนั้น คุณต้องการสร้างแผน
ความคุ้มครองและการเงินระยะยาวเพื่อ
เตรียมพร้อมส่งมอบความมั่งคั่งให้ครอบครัวและ
รองรับการใช้ชีวิตวัยเกษียณ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกันควบการลงทุน เอฟดับบลิวดี
อัลตร้า ลิงค์ 99/99
จากประสบการณ์ที่ผ่านมา
ทำให้เรียนรู้ว่าชีวิตไม่ได้มีแค่จังหวะเดียว
บางครั้งก็อยากใช้ชีวิตให้เต็มที่ อยากลองทำอะไรใหม่
แต่ก็กังวลจะไม่เป็นอย่างที่คิดไว้ หากไม่มีแผนสำรอง
อาจจะต้องเจอกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกันควบการลงทุน
เอฟดับบลิวดี วันลิงค์
หากจะวางแผนการเงินให้กับตัวเอง
เราก็อยากจะมีอิสระในการบริหารจัดการ
เอฟดับบลิวดี วีนลิงค์ จึงออกแบบมาเพื่อ
ให้คุณควบคุมการลงทุนได้ด้วยตัวเอง
เพื่อสร้างโอกาสในการสร้างความมั่งคั่งที่มาพร้อมความมั่นคง

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกันควบการลงทุน ฟรีดอม ลิงค์
ใครๆ ก็อยากเห็นความก้าวหน้าและอนาคตที่สดใส
เมื่อมองไปในอนาคตอีก 15 ปีข้างหน้า
แต่บางครั้งก็ดูเหมือนว่าหากต้องวางแผน
เพื่อวันหน้าอาจต้องเสียสละความสุขในวันนี้
เอฟดับบลิวดี ฟอร์ ฟรีดอม ลิงค์ 15/5
จึงให้คุณสร้างความก้าวหน้าอย่างอุ่นใจ
ด้วยการมอบความคุ้มครอง

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกันสุขภาพ อีซี่ อี-เฮลท์
การมีสุขภาพที่ดีร่างกายแข็งแรง
ถือเป็นภูมิคุ้มกันที่สำคัญในการใช้ชีวิต
ในโลกที่เปลี่ยนไปเช่นทุกวันนี้ หากเจ็บป่วยขึ้นมา
ก็ควรได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วและดีที่สุด
โดยไม่ต้องลังเลกับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น
หากต้องนอนโรงพยาบาล

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกันโรคมะเร็งออนไลน์
เอฟดับบลิวดี อีซี่ อี-แคนเซอร์
เรารู้ว่าเป็นเรื่องยากแค่ไหน
หากได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็ง
เราจึงพยายามทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นสำหรับคุณ
แผนประกัน เอฟดับบลิวดี อีซี่ อี-แคนเซอร์
มอบความคุ้มครองทุกมะเร็ง ทุกระยะ พร้อมดูแลคุณ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกันโรคร้ายแรงออนไลน์ บิ๊ก ทรี
แผนประกันโรคร้ายแรง บิ๊ก ทรี
แผนประกันสุขภาพเดียวที่คุ้มครอง
ครอบคลุม 3 กลุ่มโรคร้ายแรง
พบบ่อยของคนไทยอย่างโรคมะเร็ง
กลุ่มโรคเกี่ยวกับสมอ และระบบประสาท
กลุ่มโรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด
พร้อมดูแลคุณเต็มที่

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกันโรคร้ายแรงออนไลน์ อีซี่ อี-สโตรค
แผนประกันโรคร้ายแรงออนไลน์ อีซี่ อี-สโตรค
คุ้มครองกลุ่มโรคเกี่ยวกับสมองและระบบประสาท
พร้อมดูแลคุณเต็มที่ ด้วยเบี้ยเริ่มต้นหลักพัน
หากตรวจพบตั้งแต่ระยะแรก จ่ายเต็ม 100%
ให้เงินก้อนไปใช้โฟกัสที่การรักษา
และฟื้นฟูอย่างเต็มที่

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกันโรคร้ายแรงออนไลน์ อีซี่ อี-สโตรค
อีซี่ อี-ฮาร์ท
แผนประกันโรคร้ายแรงออนไลน์
ที่ให้ความคุ้มครองชีวิต
พร้อมกับความคุ้มครองโรคร้ายแรงเฉพาะกลุ่มโรค
ที่เกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด
ซึ่งเป็นโรคร้ายอันดับต้นๆ ในคนไทย
ด้วยผลประโยชน์เงินก้อนสูงสุดถึง 2 ล้านบาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

แผนชดเชยรายได้ หายห่วง (เฮชบี)
การนอนโรงพยาบาล
สามารถช่วยให้ร่างกายคุณหายดี
แต่ก็สามารถทำให้การเงินคุณมีปัญหาได้เช่นกัน
สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลรายวัน
จากเอฟดับบลิวดี จึงพร้อมช่วยจ่ายสูงสุด
10,000 บาทต่อวัน สูงสุดถึง 700 วัน

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกันคุ้มครองชีวิต แฟมิลี่
โพรเทคแอนด์แคร์
คุณดูแลคนที่คุณรักในฐานะหัวหน้าครอบครัว
แต่เมื่อคุณเกษียณ คุณอาจจะต้องหันมาพึ่งพา
คนในครอบครัวให้ดูแลคุณ เราจึงออกแบบ
เอฟดับบลิวดี แฟมิลี่ โพรเทคแอนด์แคร์
แผนประกันที่มอบความคุ้มครองชีวิต
ขณะที่คุณเป็นหัวหน้าครอบครัว

รายละเอียดเพิ่มเติม

ซีไอ ฟิกซ์ เปย์ ตลอดชีพ
รับมือโรคร้ายแรง
การใช้ชีวิตในแต่ละวันนั้นมีเรื่องราวมากมาย
การเตรียมพร้อมและวางแผนการใช้ชีวิต
จึงมีความสำคัญ ซีไอ ฟิกซ์ เปย์ ตลอดชีพ
รับมือโรคร้ายแรง ให้คุณมั่นใจในการใช้ชีวิต
ด้วยความคุ้มครองชีวิตและโรคร้ายแรงตลอดชีพ
ดูแลยาวถึงอายุ 90 ปี พร้อมผลประโยชน์เงินก้อน

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกันคุ้มครองชีวิตและโรคร้ายแรง
ซีไอ คอมพลีท แคร์
เรารู้ว่าคุณเป็นคนวางแผนการใช้ชีวิต
และดูแลสุขภาพเป็นอย่างดี แต่ด้วยการใช้ชีวิต
ในปัจจุบันที่ต้องแข่งกับเวลา
อาจทำให้ไลฟ์สไตล์เปลี่ยนไป อาจส่งผลกระทบ
ต่อชีวิตและสุขภาพของคุณ ซีไอ คอมพลีท แคร์
แพ็กเกจความคุ้มครองชีวิตและโรคร้ายแรง

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกันสุขภาพ ดีไลท์ แคร์
สุขภาพเป็นสิ่งที่ต้องได้รับการดูแล
เพราะการมีสุขภาพที่ดี
ปราศจากโรคภัยต่างๆ
เป็นของขวัญล้ำค่าที่ทุกคนปรารถนา
เอฟดับบลิวดีพร้อมดูแลสุขภาพของคุณ
ด้วยแพ็กเกจความคุ้มครองสุขภาพแบบเหมาจ่าย
ให้คุณสบายใจ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกันสุขภาพ เอฟดับบลิวดี พรีม่า แคร์
นอกเหนือจากเรื่องครอบครัว
สุขภาพเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คุณให้ความสำคัญ
เพราะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถคาดเดาได้ล่วงหน้า
เมื่อเจ็บป่วยขึ้นมา และต้องเข้ารับการรักษาตัว
ในโรงพยาบาล เอฟดับบลิวดีอยากช่วยให้
คุณและครอบครัว ได้รับการรักษาอย่างดีที่สุด
แผนประกันสุขภาพเอฟดับบลิวดี พรีม่า แคร์

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกันสุขภาพ เอฟดับบลิวดี พรีเชียส แคร์
การเจ็บป่วยเป็นเรื่องที่ไม่สามารถคาดเดาได้
หากเกิดขึ้นสิ่งที่กังวลคือค่าใช้จ่ายในการรักษา
แต่คุณสามารถวางแผนรับมือกับเรื่องดังกล่าวได้
หมดกังวลไม่ว่าป่วยหนักหรือป่วยเบา
เราพร้อมดูแลครอบคลุมทุกค่ารักษา
ด้วยผลประโยชน์แบบเหมาจ่าย

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกันสุขภาพ เอฟดับบลิวดี
พรีเชียส แคร์ ฟอร์ คิดส์
การเห็นลูกรักเติบโตมีสุขภาพแข็งแรง
และพัฒนาการรอบด้านที่สมวัย
คือสิ่งที่พ่อแม่ทุกคนปราถนา
สิ่งสำคัญคือการสร้างภูมิคุ้มกันให้
สุขภาพแข็งแรง อยู่ตลอดเวลา
เอฟดับบลิวดี พรีเชียสแคร์ ฟอร์ คิดส์
พร้อมดูแลสุขภาพและการเจ็บป่วย

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกันสุขภาพ โอพีดีพลัส
ไปหาหมอทีไร
กระเป๋าแบนกลับมาทุกที
จะทำยังไงดีเมื่อประกันสุขภาพที่มีอาจไม่เพียงพอ
และคุณอาจไม่ต้องการแผนประกันสุขภาพ
ที่แพงและซับซ้อน
เราจึงออกแบบ โอพีดี พลัส

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกันโรคมะเร็ง แคนเซอร์ น็อคเอาท์
เรารู้ว่าการได้รับการวินิจฉัยว่า
เป็นมะเร็งคือหนึ่งในความท้าทายที่สุดในชีวิต
แคนเซอร์ น็อคเอาท์
แผนประกันคุ้มครองโรคมะเร็งจากเอฟดับบลิวดี
จึงพร้อมมอบความคุ้มครองชีวิตและ
ครอบคลุมมะเร็งทุกระยะ สูงสุดถึง 3 ล้านบาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกันโรคมะเร็ง แคนเซอร์ ไฟเตอร์
เรารู้ว่าคุณต้องเตรียมพร้อม
เพื่อรับมือหากได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็ง
เราจึงออกแบบสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครอง
โรคมะเร็งแคนเซอร์ ไฟท์เตอร์ เพื่อช่วยดูแล
ให้คุณคลายกังวลกับค่ารักษา และพร้อมรับ
ความท้าทายที่รออยู่ข้างหน้าได้เต็มที่

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกันโรคร้าย ซีไอ 50
ประกันโรคร้าย
ซีไอ 50 พร้อมดูแลคุณ
เมื่อเจ็บป่วยด้วย 50 โรคร้ายแรง
เพื่อให้คุณได้รับการรักษา
และสามารถเลือกสิ่งที่ดีให้ตัวเองได้

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกันโรคร้ายแรง ซีไอ ฟิวเจอร์
ครั้งแรกในประเทศไทยกับ
ประกันแนวคิดใหม่ไม่ซ้ำใคร
“ซีไอ ฟิวเจอร์” ที่นอกจากคุ้มครองโรคร้ายแรงแล้ว
ยังครอบคลุมการเจ็บป่วยรุนแรง
จากทุกสาเหตุรวมถึงโรคอุบัติใหม่

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกันอุบัติเหตุออนไลน์ อีซี่ อี-พีเอ
ไม่ว่าคุณจะเป็นสายท่องเที่ยว
สายกีฬา หรือสายชิล ก็สบายใจและเต็มที่ได้
กับทุกความท้าทายในชีวิต
เพราะประกันอุบัติเหตุออนไลน์ อีซี่ อี-พีเอ
พร้อมดูแลคุณในทุกย่างก้าว กับ 3 แพ็คเกจ
ที่ออกแบบมาให้เหมาะกับความต้องการของคุณ
คุ้มครองครอบคลุมกิจกรรมและกีฬา ทุกที่ทั่วโลก
พร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน
ซื้อเองง่ายภายใน 5 นาที

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกันอุบัติเหตุ
ที่ให้คุณได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มแมกซ์
เพราะเรารู้ว่า ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงทุกช่วงเวลา
เราจึงออกแบบแผนความคุ้มครอง
ประกันคนกล้า แมกซ์ ให้คุณเลือกได้ถึง 7 แผน
ซึ่งคุณสามารถเลือกแผนให้ลงตัว
กับความต้องการของคุณ ด้วยความคุ้มครอง
สูงสุดถึง 5 ล้านบาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

ให้คุณใช้เวลารักษาตัวได้เต็มที่
เพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้แบบไม่คาดฝันเสมอ
และอาจส่งผลให้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตแบบ
ไม่มีใครตั้งรับได้ ประกันคนจริงพร้อมคุ้มครองคุณ
ไม่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุอะไร เราก็พร้อม
ช่วยให้คุณและครอบครัวได้มีเวลาพัก
เพื่อรักษาตัวให้กลับมาหายดี
เพราะเรารู้ว่าการมีเวลาพักฟื้นคือสิ่งสำคัญที่สุด
สำหรับคุณและครอบครัว

รายละเอียดเพิ่มเติม

แกร่งได้ในแบบที่เป็นคุณ
คุณอาจจะคิดว่าการใช้ชีวิตอยู่ในยุคดิจิทัล
หมายถึงการนั่งจ้องคอมพิวเตอร์อยู่ที่บ้าน
แต่ความจริง เราสามารถออกไปใช้ชีวิตให้สุด
สนุกกับการสำรวจสถานที่ใหม่ๆ และลองสิ่งใหม่ๆ
ได้ตามใจ เพราะที่เอฟดับบลิวดี เราสนับสนุนให้คุณ
ใช้ดิจิทัลในการตามล่าหาเป้าหมาย
และสนุกกับการผจญภัยใหม่ๆ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกันอุบัติเหตุ ประกันคนกล้า
ที่เอฟดับบลิวดี เรารู้ว่าเหตุการณ์ไม่คาดฝัน
หรืออุบัติเหตุเป็นเรื่องยากที่จะตั้งรับ
ดังนั้นเราจึงออกแบบ ประกันคนกล้า
เพื่อช่วยดูแลคุณและครอบครัวของคุณ
ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ทั้งกรณีทุพพลภาพหรือเสียชีวิต
รวมไปถึงผลกระทบของสงครามกลางเมือง
หรือความไม่สงบทางการเมือง

รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอรับคำปรึกษา