บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด

กองทุนรวม

''กองทุนรวม'' คืออะไร?

คือการนำเงิน (ที่ระดมจากผู้ลงทุน) ไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเภท​ต่าง ๆ ตามนโยบายการลงทุนที่ได้ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน โดยผู้ลงทุนแต่ละรายจะได้รับ ''หน่วยลงทุน (Investment Unit)'' เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันฐานะความเป็นเจ้าของในเงินที่ตนได้ลงทุนไป โดยมี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ''บลจ.''​ เป็นผู้จัดตั้งและทำหน้าที่บริหารกองทุนรวมให้ได้ผลตอบแทน แล้วนำมาเฉลี่ยคืนให้แก่ผู้ลงทุนแต่ละรายตามสัดส่วนที่ลงทุน กองทุนรวมมีความน่าสนใจหลายประการ ลองมาดูเหตุผลที่เราควรเลือกลงทุนในกองทุนรวม
 • มีมืออาชีพเป็นผู้ดูแลการบริหารเงินลงทุนให้ หากผู้ลงทุนไม่มีความชำนาญในการลงทุน
 • มีการกระจายความเสี่ยง และจะนำเงินไปลงทุนในตราสารทางการเงินหรือทรัพย์สินที่หลากหลาย ช่วยลดความเสี่ยงได้
 • มีเงินน้อยก็ลงทุนได้ ง่ายต่อการเริ่มต้นลงทุน บางกองทุนรวมกำหนดเงินลงทุนขั้นต่ำเพียงหลักพันบาท
 • ปลอดภัยด้วยกลไกปกป้อง สำนักงาน ก.ล.ต. ได้วางกลไกให้ บลจ. บริหารกองทุนอย่างโปร่งใสเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. กำหนด และยังต้องมีผู้ดูแลผลประโยชน์ซึ่งเป็นสถาบันการเงินที่มีความเป็นอิสระจาก บลจ. ช่วยดูแลการทำงานของ บลจ. ให้เป็นไปตามที่กำหนดในหนังสือชี้ชวนและกฎเกณฑ์อีกด้วย
 •    ''ตราสารทุน'' คืออะไร?
      ​​​​​​​คือการนำเงิน (ที่ระดมจากผู้ลงทุน) ไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเภท​ต่าง ๆ ตามนโยบายการลงทุนที่ได้ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน โดยผู้ลงทุนแต่ละรายจะได้รับ ''หน่วยลงทุน (Investment Unit)'' เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันฐานะความเป็นเจ้าของในเงินที่ตนได้ลงทุนไป โดยมี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ''บลจ.'' เป็นผู้จัดตั้งและทำหน้าที่บริหารกองทุนรวมให้ได้ผลตอบแทน แล้วนำมาเฉลี่ยคืนให้แก่ผู้ลงทุนแต่ละรายตามสัดส่วนที่ลงทุน กองทุนรวมมีความน่าสนใจหลายประการ ลองมาดูเหตุผลที่เราควรเลือกลงทุนในกองทุนรวม
 • มีมืออาชีพเป็นผู้ดูแลการบริหารเงินลงทุนให้ หากผู้ลงทุนไม่มีความชำนาญในการลงทุน
 • มีการกระจายความเสี่ยง และจะนำเงินไปลงทุนในตราสารทางการเงินหรือทรัพย์สินที่หลากหลาย ช่วยลดความเสี่ยงได้
 • มีเงินน้อยก็ลงทุนได้ ง่ายต่อการเริ่มต้นลงทุน บางกองทุนรวมกำหนดเงินลงทุนขั้นต่ำเพียงหลักพันบาท
 • ปลอดภัยด้วยกลไกปกป้อง สำนักงาน ก.ล.ต. ได้วางกลไกให้ บลจ. บริหารกองทุนอย่างโปร่งใสเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. กำหนด และยังต้องมีผู้ดูแลผลประโยชน์ซึ่งเป็นสถาบันการเงินที่มีความเป็นอิสระจาก บลจ. ช่วยดูแลการทำงานของ บลจ. ให้เป็นไปตามที่กำหนดในหนังสือชี้ชวนและกฎเกณฑ์อีกด้วย
 • พันธมิตรของเรา  พันธมิตรของเรา
  เรื่องการลงทุน ให้เราดูแล

  ให้ FINNOMENA PORT ช่วยออกแบบพอร์ตกองทุนรวม ติดตามภาวะตลาด และจัดการการลงทุนของคุณ ฟรี ! ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
  แพลตฟอร์มการลงทุนซื้อขายกองทุนรวม ที่ช่วยบริหารและ จัดการเป้าหมายทางการเงินระยะยาว แนะนำพอร์ตการลงทุน ให้ตามความเสี่ยง ผลตอบแทนและเป้าหมายของนักลงทุนนอกจากนี้ยังสามารถติดตามผลลัพธ์และสถานการณ์การลงทุนได้ตลอดเวลาผ่านแอพพลิเคชัน พร้อมปรับแผน การลงทุนได้ตามความต้องการ และรับการแจ้งเตือนการปรับพอร์ตการลงทุนทันที เมื่อมีการเปลี่ยนมุมมองการลงทุน

  เรื่องการลงทุน ให้เราดูแล

      ให้ FINNOMENA PORT ช่วยออกแบบพอร์ตกองทุนรวม ติดตามภาวะตลาด และจัดการการลงทุนของคุณ ฟรี ! ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
  แพลตฟอร์มการลงทุนซื้อขายกองทุนรวม ที่ช่วยบริหารและ จัดการเป้าหมายทางการเงินระยะยาว แนะนำพอร์ตการลงทุน ให้ตามความเสี่ยง ผลตอบแทนและเป้าหมายของนักลงทุนนอกจากนี้ยังสามารถติดตามผลลัพธ์และสถานการณ์การลงทุนได้ตลอดเวลาผ่านแอพพลิเคชัน พร้อมปรับแผน การลงทุนได้ตามความต้องการ และรับการแจ้งเตือนการปรับพอร์ตการลงทุนทันที เมื่อมีการเปลี่ยนมุมมองการลงทุน

  ทำไมนักลงทุนจึงเลือกใช้ FINNOMENA PORT

  ทำไมนักลงทุนจึงเลือกใช้
  FINNOMENA PORT
  ออกแบบพอร์ตให้ตอบโจทย์
  เราช่วยสร้างแผนการลงทุนที่เหมาะสมให้กับชีวิตคุณ
  ปรับพอร์ตเมื่อจำเป็น
  เราจะคอยแนะนำหากพอร์ตของคุณจำเป็นที่จะได้รับการปรับปรุง
  ติดตามอย่างใกล้ชิด
  คุณสามารถติดตามผลดำเนินการของพอร์ตคุณได้ทันที
  คุณควบคุมได้
  คุณสามารถตัดสินใจในทุกการลงทุน ไม่จำกัดเวลาและขั้นต่ำ ไม่มีค่าใช้จ่าย

  เลือกรับบริการที่ปรึกษาลดหย่อนภาษีส่วนตัว ผ่านการลงทุน SSF/RMF
  สิทธิประโยชน์สำหรับนักลงทุนฟินโนมีนา ตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป

  มั่นใจในทุกการตัดสินใจ

        ด้วยคำแนะนำจากที่ปรึกษากองทุนภาษีส่วนตัว ที่ได้รับ License ผู้แนะนำการลงทุนจาก ก.ล.ต. และผ่านการรับรองจาก FINNOMENA สิทธิประโยชน์สำหรับนักลงทุนกองทุนลดหย่อยภาษี ด้วยเงินเริ่มต้น 200,000 บาท

        ให้คำปรึกษาในการลดหย่อนภาษี และวางแผนกลยุทธ์ด้วยเทคโนโลยีและเครื่องมือจาก FINNOMENA เพื่อความสำเร็จในทุกเป้าหมายการลงทุน  บริการแนะนำออกแบบและปรับพอร์ตการลงทุนกองทุนลดหย่อนภาษี  เข้าถึงข้อมูล Investment Insight ก่อนใคร ให้ทุกการตัดสินใจรวดเร็ว และแม่นยำกว่าคนทั่วไป  เพียงเปิดบัญชีเดียว ลงทุนกับกองทุนรวมผลตอบแทนดีเด่น ได้ทุก บลจ. ไม่ต้องเปิดหลายบัญชีให้ยุ่งยาก  ค่าธรรมเนียมกองทุนเท่ากับการซื้อตรงจากธนาคาร

  บริการที่ปรึกษาการลงทุนส่วนตัว ที่ช่วยให้คุณมั่นใจ กับทุกก้าวในโลกของการลงทุน
  เพื่อความสำเร็จที่ออกแบบได้

  ปรึกษาการวางแผนการลงทุนส่วนตัว ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

  จะดีแค่ไหน ที่มีมืออาชีพมาให้ปรึกษา และช่วยคุณวางแผนการลงทุน
  เลือกรับบริการที่ปรึกษาการลงทุนส่วนตัว

  สิทธิประโยชน์สำหรับนักลงทุนฟินโนมีนา ด้วยการลงทุนเริ่มต้น 500,000 บาทขึ้นไป สิทธิพิเศษ ที่ช่วยให้คุณประสบความสำเร็จตามเป้าหมายทางการเงินของคุณ

  มั่นใจในทุกการตัดสินใจ

  ด้วยคำแนะนำจากที่ปรึกษาการลงทุนส่วนตัว ที่ได้รับ License ที่ปรึกษาการลงทุนจาก ก.ล.ต. และผ่านการรับรองจาก FINNOMENA สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ลงทุน ด้วยเงินเริ่มต้น 500,000 บาท

  เข้าถึงข้อมูลสำคัญรวดเร็ว
  ให้ทุกการตัดสินใจลงทุนแม่นยำ และทันสถานการณ์

  ด้วยข้อมูลและบทวิเคราะห์การลงทุน จากแหล่งข้อมูลของ FINNOMENA และทีมงาน FINNOMENA Investment Strategist ที่พร้อมส่งตรงถึงคุณอย่างรวดเร็ว ด้วยที่ปรึกษาการลงทุนที่มีประสบการณ์

  สิทธิประโยชน์ ของผู้ลงทุนที่มีมูลค่าพอร์ตการลงทุน 500,000 บาทขึ้นไป


  บริการแนะนำออกแบบและปรับพอร์ตการลงทุน เพื่อเป้าหมายเฉพาะบุคคล  เข้าถึงข้อมูล Investment Insight ก่อนใคร ให้ทุกการตัดสินใจรวดเร็ว และแม่นยำกว่าคนทั่วไป  เพียงเปิดบัญชีเดียว ลงทุนกับกองทุนรวมผลตอบแทนดีเด่น ได้ทุก บลจ. ไม่ต้องเปิดหลายบัญชีให้ยุ่งยาก  มีตัวช่วยจับจังหวะสัญญาณ แจ้งเตือนรวดเร็วเมื่อต้อง Rebalance Port ตามสภาวะตลาด

  เราเลือกเฉพาะสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

      บริการพิเศษสำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีลงทุนกับ FINNOMENA ด้วยเงินลงทุนเริ่มต้นตั้งแต่ 2 - 9.99 ล้านบาท รับบริการแนะนำการลงทุนในกองทุนรวม รวมถึงบริการดูแลอย่างใกล้ชิดจากที่ปรึกษาการลงทุนส่วนตัว ที่จะช่วยคุณตั้งแต่การตั้งเป้าหมาย วางแผน รวมถึงการให้คำแนะนำพอร์ตที่เหมาะกับคุณ

  เข้าถึง 29 แผนการลงทุนที่ออกแบบพิเศษ รวมถึงบริการดูแลอย่างใกล้ชิดจากที่ปรึกษาการลงทุนส่วนตัว กับข้อมูล กิจกรรม และสัมมนาพิเศษ

  จัดพอร์ตให้คุณแบบมืออาชีพ บริหารสภาพคล่อง สะสมมูลค่า สร้างรายได้จากเงินลงทุน

  29 แผนการลงทุนแนะนำ ที่ออกแบบไว้เป็นพิเศษ

  โดยใช้เทคโนโลยี AI , ผู้เชี่ยวชาญ และเหล่ากูรู ครอบคลุมหลากเป้าหมายการเงิน มากกว่าแค่ลงทุน แต่เป็นการวางแผนความมั่นคงทางการเงินยุคใหม่ เราออกแบบพอร์ตให้สะสมมูลค่า สร้างผลตอบแทนระยะยาว ไว้รองรับไปจนถึงการสร้างรายได้หลังเกษียณ

 • Next-Generation Global Growth
  พอร์ตหุ้น Growth 100% ลงทุนระยะยาว สู่อนาคตด้วยความผันผวนที่ต่ำกว่า
 • Global Absolute Return
  สะสมมูลค่าด้วยการวางพอร์ตกระจายความเสี่ยงอย่างสมดุล
 • A.Stotz All Weather Alpha Focus
  มุ่งเน้นผลตอบแทนส่วนเพิ่ม (Alpha) จากการวางกลยุทธ์ตามสภาวะตลาด
 • FINNOMENA Investment Team ช่วยคุณ คัดเลือกกองทุนที่ดีที่สุดอย่างเป็นกลาง

  บริหารและจัดการกลยุทธ์การลงทุนโดยตรงจากทีมงาน FINNOMENA Investment Committee

  ด้วยประสบการณ์การลงทุนรวมกันมากกว่า 50 ปี ผสมผสานกับข้อมูลและเทคโนโลยี ช่วยในการวิเคราะห์และเสนอมุมมองการลงทุน

  วางแผนการลงทุนได้จากทุกที่

  เข้าถึงบทวิเคราะห์ระดับโลก ติดตามรายงานตลาดรายวัน และเข้าร่วมงานสัมมนาพิเศษ จากทีมงานนักวิเคราะห์เบื้องหลัง คอนเท้นท์การลงทุนของไทยที่มีคนเห็นมากกว่า 50 ล้านครั้งต่อเดือน พิเศษสำหรับนักลงทุนของ FINNOMENA โดยเฉพาะ

  ยกระดับบริการจัดพอร์ตลงทุนในกองทุนรวม

  ครบทุกอย่างที่คุณ ต้องการด้านการลงทุน
  ออกแบบแผนการลงทุนตามเป้าหมาย (Tailor-Made Portfolio) คัดเลือกกองทุนเป็นกลางจาก 19 บลจ. ชั้นนำ ติดตามพร้อมทั้งทบทวนกลยุทธ์และผลการดำเนินงานของพอร์ตการลงทุนอย่างใกล้ชิด
  เข้าถึงผลิตภัณฑ์ การลงทุนที่ดีที่สุด
  รับบริการแก้ไขพอร์ตกองทุนในปัจจุบันของคุณ (Fix My Port) และสิทธิ์การเข้าถึงผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ดีที่สุดจาก FINNOMENA
  พอร์ตการลงทุนที่ถูก ออกแบบมาเพื่อคุณเท่านั้น
  เริ่มจากเป้าหมายเพื่อสร้างผลลัพธ์ จัดพอร์ตการลงทุนแบบ Tailor-made ที่ถูกออกแบบมาเพื่อเป้าหมายของคุณ (ไม่มีพอร์ตการลงทุนนี้ให้เลือกในแพลตฟอร์ม) โดยคัดเลือกลงทุนในกองทุนรวมที่ยอดเยี่ยม จาก 19. บลจ.ชั้นนำ ดูแลและติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด แจ้งเตือนผลลัพธ์ทุกวันผ่านแอปพลิเคชัน
  ตอบทุกข้อสงสัยของการลงทุนกองทุนรวม ซื้อ ถือ หรือขาย

  1. วิเคราะห์ข้อมูลพอร์ต
  พูดคุยกับที่ปรึกษาจากลงทุน เพื่อเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหาพอร์ตกองทุนของคุณ

  2 ออกแบบพอร์ตการลงทุน
  ออกแบบคำแนะนำที่เหมาะสมให้กับพอร์ตของคุณ โดยใช้ทั้งปัจจัยพื้นฐานและข้อมูลทางเทคนิค

  3 รับคำแนะนำ
  รับคำแนะนำจากที่ปรึกษาการลงทุน ที่เหมาะสมกับเป้าหมายการลงทุนและความเสี่ยงที่คุณสามารถรับได้
  บริหารและจัดการกลยุทธ์การลงทุนโดยตรงจากทีมงาน FINNOMENA Investment Committee
  ด้วยประสบการณ์การลงทุนรวมกันมากกว่า 50 ปี ผสมผสานกับข้อมูลและเทคโนโลยี ช่วยในการวิเคราะห์และเสนอมุมมองการลงทุน
  เลือกรับบริการที่ปรึกษาลดหย่อนภาษีส่วนตัว ผ่านการลงทุน SSF/RMF
  สิทธิประโยชน์สำหรับนักลงทุนฟินโนมีนา ตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป
  มั่นใจในทุกการตัดสินใจ

        ด้วยคำแนะนำจากที่ปรึกษากองทุนภาษีส่วนตัว ที่ได้รับ License ผู้แนะนำการลงทุนจาก ก.ล.ต. และผ่านการรับรองจาก FINNOMENA สิทธิประโยชน์สำหรับนักลงทุนกองทุนลดหย่อยภาษี ด้วยเงินเริ่มต้น 200,000 บาท

        ให้คำปรึกษาในการลดหย่อนภาษี และวางแผนกลยุทธ์ด้วยเทคโนโลยีและเครื่องมือจาก FINNOMENA เพื่อความสำเร็จในทุกเป้าหมายการลงทุน


  บริการแนะนำออกแบบและปรับพอร์ตการลงทุนกองทุนลดหย่อนภาษี

  เข้าถึงข้อมูล Investment Insight ก่อนใคร ให้ทุกการตัดสินใจรวดเร็ว และแม่นยำกว่าคนทั่วไป

  เพียงเปิดบัญชีเดียว ลงทุนกับกองทุนรวมผลตอบแทนดีเด่น ได้ทุก บลจ. ไม่ต้องเปิดหลายบัญชีให้ยุ่งยาก

  ค่าธรรมเนียมกองทุนเท่ากับการซื้อตรงจากธนาคาร

  บริการที่ปรึกษาการลงทุนส่วนตัว
  ที่ช่วยให้คุณมั่นใจ กับทุกก้าว
  ในโลกของการลงทุน
  เพื่อความสำเร็จที่ออกแบบได้

  ปรึกษาการวางแผนการลงทุนส่วนตัว ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

  จะดีแค่ไหน ที่มีมืออาชีพมาให้ปรึกษา และช่วยคุณวางแผนการลงทุน
  เลือกรับบริการที่ปรึกษาการลงทุนส่วนตัว

  สิทธิประโยชน์สำหรับนักลงทุนฟินโนมีนา ด้วยการลงทุนเริ่มต้น 500,000 บาทขึ้นไป สิทธิพิเศษ ที่ช่วยให้คุณประสบความสำเร็จตามเป้าหมายทางการเงินของคุณ

  มั่นใจในทุกการตัดสินใจ

  ด้วยคำแนะนำจากที่ปรึกษาการลงทุนส่วนตัว ที่ได้รับ License ที่ปรึกษาการลงทุนจาก ก.ล.ต. และผ่านการรับรองจาก FINNOMENA สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ลงทุน ด้วยเงินเริ่มต้น 500,000 บาท

  เข้าถึงข้อมูลสำคัญรวดเร็ว
  ให้ทุกการตัดสินใจลงทุนแม่นยำ และทันสถานการณ์

  ด้วยข้อมูลและบทวิเคราะห์การลงทุน จากแหล่งข้อมูลของ FINNOMENA และทีมงาน FINNOMENA Investment Strategist ที่พร้อมส่งตรงถึงคุณอย่างรวดเร็ว ด้วยที่ปรึกษาการลงทุนที่มีประสบการณ์

  สิทธิประโยชน์ ของผู้ลงทุนที่มีมูลค่าพอร์ตการลงทุน 500,000 บาทขึ้นไป

  บริการแนะนำออกแบบและปรับพอร์ตการลงทุน เพื่อเป้าหมายเฉพาะบุคคล

  เข้าถึงข้อมูล Investment Insight ก่อนใคร ให้ทุกการตัดสินใจรวดเร็ว และแม่นยำกว่าคนทั่วไป

  เพียงเปิดบัญชีเดียว ลงทุนกับกองทุนรวมผลตอบแทนดีเด่น ได้ทุก บลจ. ไม่ต้องเปิดหลายบัญชีให้ยุ่งยาก

  มีตัวช่วยจับจังหวะสัญญาณ แจ้งเตือนรวดเร็วเมื่อต้อง Rebalance Port ตามสภาวะตลาด

  เราเลือกเฉพาะสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

      บริการพิเศษสำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีลงทุนกับ FINNOMENA ด้วยเงินลงทุนเริ่มต้นตั้งแต่ 2 - 9.99 ล้านบาท รับบริการแนะนำการลงทุนในกองทุนรวม รวมถึงบริการดูแลอย่างใกล้ชิดจากที่ปรึกษาการลงทุนส่วนตัว ที่จะช่วยคุณตั้งแต่การตั้งเป้าหมาย วางแผน รวมถึงการให้คำแนะนำพอร์ตที่เหมาะกับคุณ

  เข้าถึง 29 แผนการลงทุนที่ออกแบบพิเศษ รวมถึงบริการดูแลอย่างใกล้ชิดจากที่ปรึกษาการลงทุนส่วนตัว กับข้อมูล กิจกรรม และสัมมนาพิเศษ
  จัดพอร์ตให้คุณแบบมืออาชีพ บริหารสภาพคล่อง สะสมมูลค่า สร้างรายได้จากเงินลงทุน

  29 แผนการลงทุนแนะนำ
  ที่ออกแบบไว้เป็นพิเศษ

  โดยใช้เทคโนโลยี AI , ผู้เชี่ยวชาญ และเหล่ากูรู ครอบคลุมหลากเป้าหมายการเงิน มากกว่าแค่ลงทุน แต่เป็นการวางแผนความมั่นคงทางการเงินยุคใหม่ เราออกแบบพอร์ตให้สะสมมูลค่า สร้างผลตอบแทนระยะยาว ไว้รองรับไปจนถึงการสร้างรายได้หลังเกษียณ

 • Next-Generation Global Growth
  พอร์ตหุ้น Growth 100% ลงทุนระยะยาว สู่อนาคตด้วยความผันผวนที่ต่ำกว่า
 • Global Absolute Return
  สะสมมูลค่าด้วยการวางพอร์ตกระจายความเสี่ยงอย่างสมดุล
 • A.Stotz All Weather Alpha Focus
  มุ่งเน้นผลตอบแทนส่วนเพิ่ม (Alpha) จากการวางกลยุทธ์ตามสภาวะตลาด
 • FINNOMENA Investment Team ช่วยคุณ คัดเลือกกองทุนที่ดีที่สุดอย่างเป็นกลาง
  บริหารและจัดการกลยุทธ์การลงทุนโดยตรงจากทีมงาน FINNOMENA Investment Committee
  ด้วยประสบการณ์การลงทุนรวมกันมากกว่า 50 ปี ผสมผสานกับข้อมูลและเทคโนโลยี ช่วยในการวิเคราะห์และเสนอมุมมองการลงทุน
  วางแผนการลงทุนได้จากทุกที่

  เข้าถึงบทวิเคราะห์ระดับโลก ติดตามรายงานตลาดรายวัน และเข้าร่วมงานสัมมนาพิเศษ จากทีมงานนักวิเคราะห์เบื้องหลัง คอนเท้นท์การลงทุนของไทยที่มีคนเห็นมากกว่า 50 ล้านครั้งต่อเดือน พิเศษสำหรับนักลงทุนของ FINNOMENA โดยเฉพาะ

  ยกระดับบริการจัดพอร์ตลงทุนในกองทุนรวม

  ครบทุกอย่างที่คุณ ต้องการด้านการลงทุน
  ออกแบบแผนการลงทุนตามเป้าหมาย (Tailor-Made Portfolio) คัดเลือกกองทุนเป็นกลางจาก 19 บลจ. ชั้นนำ ติดตามพร้อมทั้งทบทวนกลยุทธ์และผลการดำเนินงานของพอร์ตการลงทุนอย่างใกล้ชิด
  เข้าถึงผลิตภัณฑ์ การลงทุนที่ดีที่สุด
  รับบริการแก้ไขพอร์ตกองทุนในปัจจุบันของคุณ (Fix My Port) และสิทธิ์การเข้าถึงผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ดีที่สุดจาก FINNOMENA
  พอร์ตการลงทุนที่ถูก ออกแบบมาเพื่อคุณเท่านั้น
  เริ่มจากเป้าหมายเพื่อสร้างผลลัพธ์ จัดพอร์ตการลงทุนแบบ Tailor-made ที่ถูกออกแบบมาเพื่อเป้าหมายของคุณ (ไม่มีพอร์ตการลงทุนนี้ให้เลือกในแพลตฟอร์ม) โดยคัดเลือกลงทุนในกองทุนรวมที่ยอดเยี่ยม จาก 19. บลจ.ชั้นนำ ดูแลและติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด แจ้งเตือนผลลัพธ์ทุกวันผ่านแอปพลิเคชัน
  ตอบทุกข้อสงสัยของการลงทุนกองทุนรวม ซื้อ ถือ หรือขาย

  1. วิเคราะห์ข้อมูลพอร์ต
  พูดคุยกับที่ปรึกษาจากลงทุน เพื่อเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหาพอร์ตกองทุนของคุณ

  2 ออกแบบพอร์ตการลงทุน
  ออกแบบคำแนะนำที่เหมาะสมให้กับพอร์ตของคุณ โดยใช้ทั้งปัจจัยพื้นฐานและข้อมูลทางเทคนิค

  3 รับคำแนะนำ
  รับคำแนะนำจากที่ปรึกษาการลงทุน ที่เหมาะสมกับเป้าหมายการลงทุนและความเสี่ยงที่คุณสามารถรับได้
  บริหารและจัดการกลยุทธ์การลงทุนโดยตรงจากทีมงาน FINNOMENA Investment Committee
  ด้วยประสบการณ์การลงทุนรวมกันมากกว่า 50 ปี ผสมผสานกับข้อมูลและเทคโนโลยี ช่วยในการวิเคราะห์และเสนอมุมมองการลงทุน
  บริการจัดพอร์ตลงทุนสำหรับองค์กรช่วยคุณเตรียมพร้อมทุกขั้นตอนเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสการลงทุน
 • ดูแลโดยผู้แนะนำการลงทุนส่วนตัว
 • เงินลงทุนเริ่มต้น 5 ล้านบาท
 • ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย
 • FINNOMENA Corporate Solutions
  บริการการลงทุนเฉพาะสำหรับลูกค้านิติบุคคล ที่ต้องการความอิสระในการลงทุน โดยคำนึงถึงผลตอบแทนควบคู่ไปกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ซึ่งพอร์ตการลงทุนจะได้รับการบริหารจัดการโดย FINNOMENA Investment Team
 • บริหารเงินสดหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด ทันท่วงที กับทุกสภาวะตลาด
 • หลักการ Black-Litterman Model เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพอร์ตการลงทุน โดยพิจารณาสินทรัพย์ที่จะเข้าไปลงทุนในหลากหลายมิติ
  ทั้งผลตอบแทน ความผันผวน ความเสี่ยง และความสัมพันธ์กันระหว่างสินทรัพย์
 • บริหารจัดการลงทุนที่เป็นระบบ สามารถจัดทำรายงานการลงทุนได้ ทำให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้อย่างใกล้ชิด
  และได้รับข้อมูลยืนยันการลงทุนในทุกขั้นตอน
 • คัดสรรกองทุนจาก บลจ ชั้นนำ เข้าถึงประเภทสินทรัพย์การลงทุนที่หลากหลาย ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการ
  ด้านการลงทุนอย่างไร้ขีดจำกัด
 • ทำไมต้องเลือกเรา


  แนะนำการลงทุนที่เหมาะสมกับองค์กร โดยผู้แนะนำการลงทุนส่วนตัว
  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเงินสดหรือเงินลงทุนของบริษัท ด้วยคำแนะนำการลงทุนของ FINNOMENA ผ่านผู้แนะนำการลงทุนส่วนตัวมืออาชีพ

  พอร์ตการลงทุนที่ออกแบบสำหรับลูกค้าองค์กรโดยเฉพาะ
  FINNOMENA ออกแบบพอร์ตการลงทุนใหม่ โดยผู้เชี่ยวชาญการลงทุน ใช้เทคนิคและ Model ทางการเงิน เพื่อสร้างพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมกับลูกค้าองค์กรโดยเฉพาะ

  ระบบการลงทุนแบบไร้เงินสด (Cashless Solution)
  มั่นใจในความปลอดภัยของธุรกรรมด้วยระบบไร้เงินสด ทุกธุรกรรมใช้ระบบตัดและจ่ายเงินแบบอัตโนมัติ โอนเงินเข้าบัญชีบริษัทโดยตรง ไม่ใช้เงินสด ไม่ใช้เช็ค เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าองค์กร

  สร้างรายได้เพิ่มเติมจากธุรกิจหลักของคุณ
  ให้เราช่วยดูแลเงินสดส่วนเกิน (Cash Surplus) ของธุรกิจคุณ ให้ได้รับผลตอบแทนคุ้มค่าตามระดับความเสี่ยง และระยะเวลาที่คุณเลือกได้เอง เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร

  ระบบการโอนเงินแบบ E2E ที่สะดวก ปลอดภัย และง่ายต่อการติดตาม
  เพราะเราเข้าใจว่าความปลอดภัยและโปร่งใสเป็นเรื่องสำคัญของคุณ ด้วยระบบการโอนเงินแบบ E2E ที่ทำให้คุณมั่นใจว่าเงินของคุณจะปลอดภัย ง่ายต่อการติดตาม
  บริการจัดพอร์ตลงทุนสำหรับองค์กรช่วยคุณเตรียมพร้อมทุกขั้นตอนเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสการลงทุน
 • ดูแลโดยผู้แนะนำการลงทุนส่วนตัว
 • เงินลงทุนเริ่มต้น 5 ล้านบาท
 • ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย
  FINNOMENA Corporate Solutions
  บริการการลงทุนเฉพาะสำหรับลูกค้านิติบุคคล ที่ต้องการความอิสระในการลงทุน โดยคำนึงถึงผลตอบแทนควบคู่ไปกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ซึ่งพอร์ตการลงทุนจะได้รับการบริหารจัดการโดย FINNOMENA Investment Team
 • บริหารเงินสดหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด ทันท่วงที กับทุกสภาวะตลาด
 • หลักการ Black-Litterman Model เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพอร์ตการลงทุน โดยพิจารณาสินทรัพย์ที่จะเข้าไปลงทุนในหลากหลายมิติ ทั้งผลตอบแทน ความผันผวน ความเสี่ยง และความสัมพันธ์กันระหว่างสินทรัพย์
 • บริหารจัดการลงทุนที่เป็นระบบ สามารถจัดทำรายงานการลงทุนได้ ทำให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้อย่างใกล้ชิด และได้รับข้อมูลยืนยันการลงทุนในทุกขั้นตอน
 • คัดสรรกองทุนจาก บลจ ชั้นนำ เข้าถึงประเภทสินทรัพย์การลงทุนที่หลากหลาย ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการลงทุนอย่างไร้ขีดจำกัด
  FINNOMENA Corporate Solutions

 • แนะนำการลงทุนที่เหมาะสมกับองค์กร โดยผู้แนะนำการลงทุนส่วนตัว
  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเงินสดหรือเงินลงทุนของบริษัท ด้วยคำแนะนำการลงทุนของ FINNOMENA ผ่านผู้แนะนำการลงทุนส่วนตัวมืออาชีพ

  พอร์ตการลงทุนที่ออกแบบสำหรับลูกค้าองค์กรโดยเฉพาะ
  FINNOMENA ออกแบบพอร์ตการลงทุนใหม่ โดยผู้เชี่ยวชาญการลงทุน ใช้เทคนิคและ Model ทางการเงิน เพื่อสร้างพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมกับลูกค้าองค์กรโดยเฉพาะ

  ระบบการลงทุนแบบไร้เงินสด (Cashless Solution)
  มั่นใจในความปลอดภัยของธุรกรรมด้วยระบบไร้เงินสด ทุกธุรกรรมใช้ระบบตัดและจ่ายเงินแบบอัตโนมัติ โอนเงินเข้าบัญชีบริษัทโดยตรง ไม่ใช้เงินสด ไม่ใช้เช็ค เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าองค์กร

  สร้างรายได้เพิ่มเติมจากธุรกิจหลักของคุณ
  ให้เราช่วยดูแลเงินสดส่วนเกิน (Cash Surplus) ของธุรกิจคุณ ให้ได้รับผลตอบแทนคุ้มค่าตามระดับความเสี่ยง และระยะเวลาที่คุณเลือกได้เอง เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร

  ระบบการโอนเงินแบบ E2E ที่สะดวก ปลอดภัย และง่ายต่อการติดตาม
  เพราะเราเข้าใจว่าความปลอดภัยและโปร่งใสเป็นเรื่องสำคัญของคุณ ด้วยระบบการโอนเงินแบบ E2E ที่ทำให้คุณมั่นใจว่าเงินของคุณจะปลอดภัย ง่ายต่อการติดตาม
  ขอรับคำปรึกษา