บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด

ตราสารทุน (หุ้น)

''ตราสารทุน'' คืออะไร?

ตราสารทุน คือ ตราสารที่กิจการหรือธุรกิจออกขายให้แก่ผู้ลงทุนหรือเรียกว่าผู้ถือ (Holder) เพื่อระดมเงินทุนไปใช้ในกิจการ โดยผู้ถือตราสารทุนจะมีฐานะเป็น “เจ้าของกิจการ” รวมทั้งมีส่วนได้เสียหรือมีสิทธิในทรัพย์สินและรายได้ของกิจการ ผลตอบแทนที่ได้นั้น มี 2 ส่วน ส่วนแรก กำไรจากส่วนต่างของราคาหุ้นที่นักลงทุนซื้อมาและขายไป (Capital Gain) ส่วนที่สอง มีโอกาสได้รับผลตอบแทนเป็นเงินปันผล (Dividend) แต่การจ่ายเป็นเงินปันผลก็ไม่ได้มีข้อผูกพันว่ากิจการที่ออกตสาสารทุนจะต้องจ่ายเป็นเงินปันผลเสมอไป (ไม่จ่ายก็ได้) โดยการตัดสินใจจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ และข้อตกลงของธุรกิจนั้น ๆ
ในการลงทุนในหุ้น มีอยู่ด้วยกัน 2 ตลาด คือ ตลาดแรก และตลาดรอง การซื้อขายในตลาดแรก หรือที่เรียกว่าการซื้อแบบ IPO (Initial Public Offering) เกิดจากบริษัทต้องการระดบทุนจากนักลงทุนเพื่อขยายกิจการ โดยราคาหุ้นจะถูกกำหนดไว้ตายตัว ต้องซื้อจากตัวแทนจำหน่ายเท่านั้น การซื้อขายในตลาดรอง หรือก็คือการเทรดหุ้นนั้นเอง ราคาของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์จะเปลี่ยนแปลงไปตามหลัก Demand and Supply
   ''ตราสารทุน'' คืออะไร?
    ตราสารทุน คือ ตราสารที่กิจการหรือธุรกิจออกขายให้แก่ผู้ลงทุนหรือเรียกว่าผู้ถือ (Holder) เพื่อระดมเงินทุนไปใช้ในกิจการ โดยผู้ถือตราสารทุนจะมีฐานะเป็น “เจ้าของกิจการ” รวมทั้งมีส่วนได้เสียหรือมีสิทธิในทรัพย์สินและรายได้ของกิจการ ผลตอบแทนที่ได้นั้น มี 2 ส่วน ส่วนแรก กำไรจากส่วนต่างของราคาหุ้นที่นักลงทุนซื้อมาและขายไป (Capital Gain) ส่วนที่สอง มีโอกาสได้รับผลตอบแทนเป็นเงินปันผล (Dividend) แต่การจ่ายเป็นเงินปันผลก็ไม่ได้มีข้อผูกพันว่ากิจการที่ออกตสาสารทุนจะต้องจ่ายเป็นเงินปันผลเสมอไป (ไม่จ่ายก็ได้) โดยการตัดสินใจจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ และข้อตกลงของธุรกิจนั้น ๆ
ในการลงทุนในหุ้น มีอยู่ด้วยกัน 2 ตลาด คือ ตลาดแรก และตลาดรอง การซื้อขายในตลาดแรก หรือที่เรียกว่าการซื้อแบบ IPO (Initial Public Offering) เกิดจากบริษัทต้องการระดบทุนจากนักลงทุนเพื่อขยายกิจการ โดยราคาหุ้นจะถูกกำหนดไว้ตายตัว ต้องซื้อจากตัวแทนจำหน่ายเท่านั้น การซื้อขายในตลาดรอง หรือก็คือการเทรดหุ้นนั้นเอง ราคาของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์จะเปลี่ยนแปลงไปตามหลัก Demand and Supply

พันธมิตรของเราพันธมิตรของเราบริการออนไลน์

บริษัท หลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน)

เปิดบัญชีออนไลน์กับคิงฟอร์ด (e-Open Account)

บริการออนไลน์
บริษัท หลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน)
เปิดบัญชีออนไลน์กับคิงฟอร์ด
(e-Open Account)

ยืนยันตัวตน

กรอกข้อมูลครบถ้วน

อนุมัติเปิดบัญชี

เปิดบัญชีด้วยตนเอง รวดเร็ว ปลอดภัย ไปกับคิงส์ฟอร์ด

 • ตรวจสอบข้อมูลผ่านระบบกรมการปกครอง (DOPA) เพื่อการสร้างตัวตนในระบบเปิดบัญชี
 • ยืนยันเบอร์โทรศัพท์ผ่าน OTP
 • การยืนยันตัวตนผ่านระบบ National Digital ID (NDID)
 • กรอกข้อมูลเอกสารต่าง ๆ ประกอบการเปิดบัญชีซื้อขาย
 • ลูกค้าสมัครใช้บริการเปิดบัญชีออนไลน์และยืนยันตัวตนเรียบร้อย จะมี SMS แจ้งผลการสมัครส่งไปให้ (ตรวจสอบสถานะ)
 • บริษัทฯ ได้รับข้อมูลและทำการตรวจสอบข้อมูลและเอกสารต่างๆ และแจ้งผลผ่านทาง SMS ดังนี้
 • - Approved อนุมัติการเปิดบัญชีเสร็จสมบูรณ์
  - Need Modification บริษัทฯต้องการข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม
  - Rejected บริษัทฯ ไม่สามารถอนุมัติให้ท่านได้ กรุณาติดต่อสอบถามข้อมูลที่ฝ่ายเปิดบัญชี
  เปิดบัญชีด้วยตนเอง รวดเร็ว ปลอดภัย ไปกับคิงส์ฟอร์ด
 • ตรวจสอบข้อมูลผ่านระบบกรมการปกครอง (DOPA) เพื่อการสร้างตัวตนในระบบเปิดบัญชี
 • ยืนยันเบอร์โทรศัพท์ผ่าน OTP
 • การยืนยันตัวตนผ่านระบบ National Digital ID (NDID)
 • กรอกข้อมูลเอกสารต่าง ๆ ประกอบการเปิดบัญชีซื้อขาย
 • ลูกค้าสมัครใช้บริการเปิดบัญชีออนไลน์และยืนยันตัวตนเรียบร้อย จะมี SMS แจ้งผลการสมัครส่งไปให้ (ตรวจสอบสถานะ)
 • บริษัทฯ ได้รับข้อมูลและทำการตรวจสอบข้อมูลและเอกสารต่างๆ และแจ้งผลผ่านทาง SMS ดังนี้
 • - Approved อนุมัติการเปิดบัญชีเสร็จสมบูรณ์
  - Need Modification บริษัทฯต้องการข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม
  - Rejected บริษัทฯ ไม่สามารถอนุมัติให้ท่านได้ กรุณาติดต่อสอบถามข้อมูลที่ฝ่ายเปิดบัญชี

  บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) เป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ หมายเลข 15

  ให้บริการด้านการเป็นตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

  โดยลูกค้าสามารถทำการซื้อขายได้ด้วยประเภท บัญชีเงินสด, บัญชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance) และบัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ (Credit Balance)

  นอกจากนี้ ลูกค้ายังสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตอย่างทันยุคสมัย และครอบคลุม ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์สำคัญของการให้บริการของบริษัทฯเช่นเดียวกับการพัฒนาด้านบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่มีคุณภาพเพื่อให้ลูกค้าได้รับข้อมูลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจการลงทุน และทิศทางดัชนีตลาดหลักทรัพย์ประกอบการตัดสินใจลงทุนที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว

  บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในสมาชิกของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
  (Thailand Futures Exchange: TFEX)

  ที่ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

  โดยลูกค้าสามารถทำการซื้อขายได้ด้วยประเภท บัญชีเงินสด, บัญชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance) และบัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ (Credit Balance)

  เพื่อนำเสนอบริการนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการลงทุน สามารถลงทุนได้ทั้งตลาดขาขึ้นและตลาดขาลง บริษัทฯ เปิดให้บริการแก่ผู้ลงทุนที่สนใจลงทุนในตลาดอนุพันธ์ทุกผลิตภัณฑ์ทั้งสิ้น 8 ประเภทด้วยกัน ได้แก่ SET50 Index Futures, SET50 Index Options, Gold Futures, Silver Futures, Single Stock Futures, Oil Futures และ Sector Index Futures

  บล.คิงส์ฟอร์ด ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ค้าตราสารหนี้จากสำนักงาน ก.ล.ต. และมีบุคลากรที่มีประสบการณ์อย่างยาวนานในตลาดตราสารหนี้ไทย

  Block Trade เป็นวิธีการซื้อขายแบบจับคู่ซื้อขาย Single Stock Futures ที่ราคา และจำนวนสัญญาที่ตกลงกันไว้ เพื่อช่วยเรื่องสภาพคล่องที่ไม่เพียงพอ

  สาเหตุที่ต้องเป็น Block Trad

  1.เมื่อ Single Stock Futures มีสภาพคล่องต่ำ

  2.สามารถซื้อขาย Single Stock Futures ได้จำนวนมาก และในราคาตามที่ต้องการ

  3.ใช้ประโยชน์จาก Leverage ของ Futures ในการเพิ่มอัตราผลตอบแทน

  บล.คิงส์ฟอร์ด ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ค้าตราสารหนี้จากสำนักงาน ก.ล.ต.
  และมีบุคลากรที่มีประสบการณ์อย่างยาวนานในตลาดตราสารหนี้ไทย

  คอยให้คำปรึกษาสำหรับนักลงทุนที่สนใจปัจจุบัน มีบริการตราสารหนี้ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้

  1.เป็นตัวแทนขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ ในตลาดแรก

  2.เป็นตัวกลางซื้อขายตั๋วแลกเงิน ระหว่างบริษัทเอกชนที่ออกตั๋ว และผู้ลงทุนที่สนใจ

  3.เป็นตัวกลางซื้อขายตราสารหนี้ ที่มีการเปลี่ยนมือในตลาดรอง

  ผู้ที่สนใจลงทุน สามารถแจ้งความประสงค์ ระดับการยอมรับความเสี่ยง มูลค่าเงินลงทุน ระยะเวลาการลงทุน เพื่อรับคำแนะนำการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ได้อย่างเหมาะสม

  เพื่อตอบสนองการลงทุนอย่างครบวงจรให้กับลูกค้า

  เพิ่มทางเลือก ประหยัดเวลา และการกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนได้อย่างมีประสิทธภาพ

  บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) เปิดบริการให้นักลงทุนทั่วไป (ทั้งที่มี หรือไม่มีบัญชีซื้อขาย บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) สามารถซื้อและขายหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการกองทุนรวมชั้นนำของประเทศไทย ผ่าน บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน)

  บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) ต้องการบริการลูกค้าให้ได้รับข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว
  และช่วยให้การตัดสินใจของลูกค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงมีบริการที่เป็นทางเลือกให้กับลูกค้า คือ การซื้อขายออนไลน์ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ที่ www.kingsfordsec.com ทำให้สะดวกรวดเร็ว และส่งคำสั่งซื้อขายได้ตลอด อีกทั้งยังติดตามราคาความเคลื่อนไหว ของหลักทรัพย์แบบ Real time ผ่านหน้าจอที่ออกแบบมาให้ใช้งานง่าย นอกจากนี้ลูกค้ายังสามารถดูข้อมูลติดตามสภาวะตลาด และทำรายการซื้อขายออนไลน์ผ่านทาง iPad, iPhone และ Smart Phone อื่นๆได้ทันที เพื่อให้ท่านไม่พลาดโอกาสในการลงทุนแม้แต่วินาทีเดียว

  บริษัทได้ให้บริการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ภายใต้ชื่อบริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2558
  และได้ดำเนินการให้บริการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ภายใต้ชื่อบริษัทหลักทรัพย์คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
  เราเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ให้บริการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ทั้งในฐานะของตัวกลางและนายหน้าให้กับนักลงทุนทุกประเภท
  เพื่อให้นักลงทุนมีเครื่องมือในการช่วยเพิ่มผลตอบแทนให้กับนักลงทุน
  ผู้ให้ยืมหลักทรัพย์ยังคงได้รับผลตอบแทนจากการเป็นผู้ให้ยืมหลักทรัพย์ โดยที่สิทธิ์ในความเป็นเจ้าของ
  ทั้ง เงินปันผล (XD),
  สิทธิ์ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (XM) หรือสิทธิ์ต่างๆ จะยังคงเหมือนเดิม
  ขณะที่ผู้ยืมหลักทรัพย์นั้นได้ผลตอบแทนจากการทำกำไรในสภาวะตลาดทิศทางขาลง รวมทั้งสามารถใช้ SBL เป็นเครื่องมือเพื่อป้องกันความเสี่ยง หรือเก็งกำไรด้วย

  บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) เป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ หมายเลข 15

  ให้บริการด้านการเป็นตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

  โดยลูกค้าสามารถทำการซื้อขายได้ด้วยประเภท บัญชีเงินสด, บัญชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance) และบัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ (Credit Balance)

  นอกจากนี้ ลูกค้ายังสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตอย่างทันยุคสมัย และครอบคลุม ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์สำคัญของการให้บริการของบริษัทฯเช่นเดียวกับการพัฒนาด้านบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่มีคุณภาพเพื่อให้ลูกค้าได้รับข้อมูลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจการลงทุน และทิศทางดัชนีตลาดหลักทรัพย์ประกอบการตัดสินใจลงทุนที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว

  สำหรับ Single Stock Futures นั้น บริษัทฯ เปิดให้บริการการซื้อขายในแบบ Block Trade (การซื้อขายรายใหญ่) ด้วย เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางหาโอกาสทำกำไรและบริหารพอร์ตการลงทุนของลูกค้าได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

  บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในสมาชิกของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
  (Thailand Futures Exchange: TFEX)

  ที่ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

  โดยลูกค้าสามารถทำการซื้อขายได้ด้วยประเภท บัญชีเงินสด, บัญชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance) และบัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ (Credit Balance)

  เพื่อนำเสนอบริการนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการลงทุน สามารถลงทุนได้ทั้งตลาดขาขึ้นและตลาดขาลง บริษัทฯ เปิดให้บริการแก่ผู้ลงทุนที่สนใจลงทุนในตลาดอนุพันธ์ทุกผลิตภัณฑ์ทั้งสิ้น 8 ประเภทด้วยกัน ได้แก่ SET50 Index Futures, SET50 Index Options, Gold Futures, Silver Futures, Single Stock Futures, Oil Futures และ Sector Index Futures

  สำหรับ Single Stock Futures นั้น บริษัทฯ เปิดให้บริการการซื้อขายในแบบ Block Trade (การซื้อขายรายใหญ่) ด้วย เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางหาโอกาสทำกำไรและบริหารพอร์ตการลงทุนของลูกค้าได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

  Block Trade เป็นวิธีการซื้อขายแบบจับคู่ซื้อขาย Single Stock Futures ที่ราคา และจำนวนสัญญาที่ตกลงกันไว้ เพื่อช่วยเรื่องสภาพคล่องที่ไม่เพียงพอ

  สาเหตุที่ต้องเป็น Block Trad

  1.เมื่อ Single Stock Futures มีสภาพคล่องต่ำ

  2.สามารถซื้อขาย Single Stock Futures ได้จำนวนมาก และในราคาตามที่ต้องการ

  3.ใช้ประโยชน์จาก Leverage ของ Futures ในการเพิ่มอัตราผลตอบแทน

  บล.คิงส์ฟอร์ด ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ค้าตราสารหนี้จากสำนักงาน ก.ล.ต. และมีบุคลากรที่มีประสบการณ์อย่างยาวนานในตลาดตราสารหนี้ไทย

  คอยให้คำปรึกษาสำหรับนักลงทุนที่สนใจปัจจุบัน มีบริการตราสารหนี้ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้

  1.เป็นตัวแทนขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ ในตลาดแรก

  2.เป็นตัวกลางซื้อขายตั๋วแลกเงิน ระหว่างบริษัทเอกชนที่ออกตั๋ว และผู้ลงทุนที่สนใจ

  3.เป็นตัวกลางซื้อขายตราสารหนี้ ที่มีการเปลี่ยนมือในตลาดรอง

  ผู้ที่สนใจลงทุน สามารถแจ้งความประสงค์ ระดับการยอมรับความเสี่ยง มูลค่าเงินลงทุน ระยะเวลาการลงทุน เพื่อรับคำแนะนำการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ได้อย่างเหมาะสม

  เพื่อตอบสนองการลงทุนอย่างครบวงจรให้กับลูกค้า

  เพิ่มทางเลือก ประหยัดเวลา และการกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนได้อย่างมีประสิทธภาพ

  บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) เปิดบริการให้นักลงทุนทั่วไป (ทั้งที่มี หรือไม่มีบัญชีซื้อขาย บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) สามารถซื้อและขายหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการกองทุนรวมชั้นนำของประเทศไทย ผ่าน บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน)

  บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) ต้องการบริการลูกค้าให้ได้รับข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว และช่วยให้การตัดสินใจของลูกค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงมีบริการที่เป็นทางเลือกให้กับลูกค้า คือ การซื้อขายออนไลน์ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ที่ www.kingsfordsec.com ทำให้สะดวกรวดเร็ว และส่งคำสั่งซื้อขายได้ตลอด อีกทั้งยังติดตามราคาความเคลื่อนไหว ของหลักทรัพย์แบบ Real time ผ่านหน้าจอที่ออกแบบมาให้ใช้งานง่าย นอกจากนี้ลูกค้ายังสามารถดูข้อมูลติดตามสภาวะตลาด และทำรายการซื้อขายออนไลน์ผ่านทาง iPad, iPhone และ Smart Phone อื่นๆได้ทันที เพื่อให้ท่านไม่พลาดโอกาสในการลงทุนแม้แต่วินาทีเดียว

  บริษัทได้ให้บริการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ภายใต้ชื่อบริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2558
  และได้ดำเนินการให้บริการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ภายใต้ชื่อบริษัทหลักทรัพย์คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
  เราเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ให้บริการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ทั้งในฐานะของตัวกลางและนายหน้าให้กับนักลงทุนทุกประเภท
  เพื่อให้นักลงทุนมีเครื่องมือในการช่วยเพิ่มผลตอบแทนให้กับนักลงทุน
  ผู้ให้ยืมหลักทรัพย์ยังคงได้รับผลตอบแทนจากการเป็นผู้ให้ยืมหลักทรัพย์ โดยที่สิทธิ์ในความเป็นเจ้าของ
  ทั้ง เงินปันผล (XD),
  สิทธิ์ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (XM) หรือสิทธิ์ต่างๆ จะยังคงเหมือนเดิม
  ขณะที่ผู้ยืมหลักทรัพย์นั้นได้ผลตอบแทนจากการทำกำไรในสภาวะตลาดทิศทางขาลง รวมทั้งสามารถใช้ SBL เป็นเครื่องมือเพื่อป้องกันความเสี่ยง หรือเก็งกำไรด้วย

  บริการฝากเงินอัตโนมัติเพื่อชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ หรือวางหลักประกันก่อนซื้อหลักทรัพย์
 • เมื่อ Single Stock Futures มีสภาพคล่องต่ำ
 • สามารถซื้อขาย Single Stock Futures ได้จำนวนมาก และในราคาตามที่ต้องการ
 • ใช้ประโยชน์จาก Leverage ของ Futures ในการเพิ่มอัตราผลตอบแทน
 •     แจ้งให้บริษัทตัดเงินจากบัญชีธนาคารอัตโนมัติ Automatic Transfer System (ATS) คือ ระบบการหัก/โอนเงินค่าซื้อ/ขาย หลักทรัพย์อัตโนมัติ ในบัญชีเงินฝากลูกค้าโดยตรง โดยบริษัทฯ เป็นผู้ส่งคำสั่ง ซึ่งจะทำให้ลูกค้ามีความสะดวกไม่ต้องเสียเวลาหรือค่าเช็ค ในการหักโอนเงินค่าซื้อ/ขาย

  ลูกค้าที่สมัครใช้บริการ ATS ไว้แล้ว สามารถกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มแจ้งการฝากเงิน และส่งมายังส่วนชำระราคา ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์

  ลูกค้าสามารถโอนเงินผ่าน Internet Banking หรือ Application ของธนาคารพาณิชย์ มายังบัญชีเงินฝากธนาคารของบริษัทฯ
  เพื่อฝากเป็นหลักประกันในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าได้

  เงื่อนไขสำคัญที่ควรทราบก่อนการโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารพาณิชย์

  1.ชื่อเจ้าของบัญชีผู้โอนกับชื่อลูกค้าจะต้องเป็นบุคคลเดียวกัน

  2.เลขที่บัญชีธนาคารของผู้โอนจะต้องเป็นเลขที่บัญชีที่ลูกค้าเคยแจ้งไว้กับบริษัทเท่านั้น

  3.ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอน (ถ้ามี)

  4.เมื่อทำรายการเสร็จสิ้นแล้ว ลูกค้าส่งหลักฐานการโอนเงินมายังส่วนชำระราคา ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ Email: settlement@kfsec.co.th

  5.โดยบัญชีเงินฝากธนาคารของบริษัทฯ ชื่อบัญชี ''บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน)'' ประกอบด้วย

  ''Bill Payment'' คืออะไร?

  ​      ​เป็นการให้บริการรับชำระค่าสินค้า ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ แทนเจ้าหนี้ (อาทิ ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าบัตรเครดิต ค่าบริการอินเทอร์เน็ต) เช่น เมื่อได้รับใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาจากการประปาซึ่งเป็นเจ้าหนี้และเป็น “ผู้ออกใบแจ้งหนี้ หรือ biller” แล้วผู้ใช้น้ำสามารถนำใบแจ้งหนี้นี้ไปชำระได้ที่ผู้ให้บริการรับชำระเงินแทน​ โดยไม่ต้องเดินทางไปชำระที่สำนักงานของการประปาโดยตรง

        นอกจากการส่งใบแจ้งหนี้ที่เป็นกระดาษแล้ว biller บางรายอาจให้บริการส่งใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ทางอีเมล SMSหรือลูกค้าสามารถเรียกดูผ่านเว็บไซต์ได้เลย รวมถึงอาจให้ลูกค้าชำระเงินได้ทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครื่อง ATM อินเทอร์เน็ต หรือโทรศัพท์มือถือ ​ได้อีกด้วย​

        ลูกค้าสามารถใช้บริการชำระเงิน Bill Payment ผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคารพาณิชย์ได้ โดยลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินกับทางธนาคารโดยตรง (ถ้ามี) และเมื่อทำรายการเสร็จสิ้นแล้ว ลูกค้าส่งหลักฐานการโอนเงินมายังส่วนชำระราคา ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ Email: settlement@kfsec.co.th​

  การใช้บริการ BAHTNET ของธนาคารแห่งประเทศไทย

  ลูกค้าสามารถใช้บริการระบบ BAHTNET ของธนาคารแห่งประเทศไทย ผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์ โดยลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงิน
  กับทางธนาคารโดยตรง รายการละ 250 บาท จากนั้น ลูกค้าส่งหลักฐานการโอนเงินมายังส่วนชำระราคา ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ Email: settlement@kfsec.co.th

  บริการฝากเงินอัตโนมัติเพื่อชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ หรือวางหลักประกันก่อนซื้อหลักทรัพย์
 • เมื่อ Single Stock Futures มีสภาพคล่องต่ำ
 • สามารถซื้อขาย Single Stock Futures ได้จำนวนมาก และในราคาตามที่ต้องการ
 • ใช้ประโยชน์จาก Leverage ของ Futures ในการเพิ่มอัตราผลตอบแทน
 •     แจ้งให้บริษัทตัดเงินจากบัญชีธนาคารอัตโนมัติ Automatic Transfer System (ATS) คือ ระบบการหัก/โอนเงินค่าซื้อ/ขาย หลักทรัพย์อัตโนมัติ ในบัญชีเงินฝากลูกค้าโดยตรง โดยบริษัทฯ เป็นผู้ส่งคำสั่ง ซึ่งจะทำให้ลูกค้ามีความสะดวกไม่ต้องเสียเวลาหรือค่าเช็ค ในการหักโอนเงินค่าซื้อ/ขาย

  ลูกค้าที่สมัครใช้บริการ ATS ไว้แล้ว สามารถกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มแจ้งการฝากเงิน และส่งมายังส่วนชำระราคา ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์

  ลูกค้าสามารถโอนเงินผ่าน Internet Banking หรือ Application ของธนาคารพาณิชย์ มายังบัญชีเงินฝากธนาคารของบริษัทฯ
  เพื่อฝากเป็นหลักประกันในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าได้

  เงื่อนไขสำคัญที่ควรทราบก่อนการโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารพาณิชย์

  1.ชื่อเจ้าของบัญชีผู้โอนกับชื่อลูกค้าจะต้องเป็นบุคคลเดียวกัน

  2.เลขที่บัญชีธนาคารของผู้โอนจะต้องเป็นเลขที่บัญชีที่ลูกค้าเคยแจ้งไว้กับบริษัทเท่านั้น

  3.ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอน (ถ้ามี)

  4.เมื่อทำรายการเสร็จสิ้นแล้ว ลูกค้าส่งหลักฐานการโอนเงินมายังส่วนชำระราคา ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ Email: settlement@kfsec.co.th

  5.โดยบัญชีเงินฝากธนาคารของบริษัทฯ ชื่อบัญชี ''บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน)'' ประกอบด้วย

  ''Bill Payment'' คืออะไร?

  ​      ​เป็นการให้บริการรับชำระค่าสินค้า ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ แทนเจ้าหนี้ (อาทิ ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าบัตรเครดิต ค่าบริการอินเทอร์เน็ต) เช่น เมื่อได้รับใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาจากการประปาซึ่งเป็นเจ้าหนี้และเป็น “ผู้ออกใบแจ้งหนี้ หรือ biller” แล้วผู้ใช้น้ำสามารถนำใบแจ้งหนี้นี้ไปชำระได้ที่ผู้ให้บริการรับชำระเงินแทน​ โดยไม่ต้องเดินทางไปชำระที่สำนักงานของการประปาโดยตรง

        นอกจากการส่งใบแจ้งหนี้ที่เป็นกระดาษแล้ว biller บางรายอาจให้บริการส่งใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ทางอีเมล SMSหรือลูกค้าสามารถเรียกดูผ่านเว็บไซต์ได้เลย รวมถึงอาจให้ลูกค้าชำระเงินได้ทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครื่อง ATM อินเทอร์เน็ต หรือโทรศัพท์มือถือ ​ได้อีกด้วย​

        ลูกค้าสามารถใช้บริการชำระเงิน Bill Payment ผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคารพาณิชย์ได้ โดยลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินกับทางธนาคารโดยตรง (ถ้ามี) และเมื่อทำรายการเสร็จสิ้นแล้ว ลูกค้าส่งหลักฐานการโอนเงินมายังส่วนชำระราคา ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ Email: settlement@kfsec.co.th​

  การใช้บริการ BAHTNET
  ของธนาคารแห่งประเทศไทย

  ลูกค้าสามารถใช้บริการระบบ BAHTNET
  ของธนาคารแห่งประเทศไทย ผ่านทางเคาน์เตอร์
  ธนาคารพาณิชย์ โดยลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบ
  ค่าธรรมเนียม การโอนเงินกับทางธนาคารโดยตรง รายการละ 250 บาท จากนั้น ลูกค้าส่งหลักฐานการโอนเงินมายังส่วนชำระราคา ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ Email: settlement@kfsec.co.th

  ขอรับคำปรึกษา