บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด

ประกันวินาศภัย

''ประกันวินาศภัย'' คืออะไร?

คือการที่ผู้รับประกันภัยตกลงจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหากเกิดความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สิน ที่ได้เอาประกันภัยไว้ ซึ่งความเสียหายนั้นสามารถประเมินมูลค่าหรือกำหนดเป็นวงเงินได้ เช่น บ้าน รถยนต์ โดยผู้เอาประกันภัยต้องชำระเบี้ยประกันภัยตามที่กำหนด ซึ่งมีประโยชน์ดังนี้
    1. ​ให้ความคุ้มครองต่อทรัพย์สิน หากเกิดความเสียหาย ผู้เอาประกันภัยจะได้รับเงินชดใช้ค่าเสียหาย และนำไปจัดหาสินทรัพย์ใหม่ทดแทนได้​
    2. ​ช่วยให้เกิดความมั่นคงในการประกอบธุรกิจ​​ หากมีความเสียหายเกิดขึ้น ธุรกิจจะมีเงินที่ได้รับชดใช้จากบริษัทประกันภัยมาดำเนินงานต่อไปได้​​
    3. ช่วยลดภาระแก่สังคมและรัฐบาลที่จะต้องเข้ามาช่วยเหลือ​ หากเกิดความเสียหาย ผู้เอาประกันภัยจะได้รับเงินค่าสินไหมทดแทน ไม่ต้องประสบกับภาวะหมดเนื้อหมดตัว หรือขาดที่พึ่งพา​
    4. ช่วยระดมทุนเพื่อการพัฒนาประเทศ​ เนื่องจากบริษัทประกันภัยจะมีการกันเงินสำรองส่วนหนึ่งเพื่อเตรียมไว้สำหรับภัยพิบัติอันอาจจะเกิดขึ้น และจะนำไปลงทุนในรูปของการซื้อพันธบัตรรัฐบาล หรือหุ้นกู้ ซึ่งเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศ​
   ''ประกันวินาศภัย'' คืออะไร?
    คือการที่ผู้รับประกันภัยตกลงจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหากเกิดความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สิน ที่ได้เอาประกันภัยไว้ ซึ่งความเสียหายนั้นสามารถประเมินมูลค่าหรือกำหนดเป็นวงเงินได้ เช่น บ้าน รถยนต์ โดยผู้เอาประกันภัยต้องชำระเบี้ยประกันภัยตามที่กำหนด ซึ่งมีประโยชน์ดังนี้
    1. ​ให้ความคุ้มครองต่อทรัพย์สิน หากเกิดความเสียหาย ผู้เอาประกันภัยจะได้รับเงินชดใช้ค่าเสียหาย และนำไปจัดหาสินทรัพย์ใหม่ทดแทนได้​
    2. ​ช่วยให้เกิดความมั่นคงในการประกอบธุรกิจ​​ หากมีความเสียหายเกิดขึ้น ธุรกิจจะมีเงินที่ได้รับชดใช้จากบริษัทประกันภัยมาดำเนินงานต่อไปได้​​
    3. ช่วยลดภาระแก่สังคมและรัฐบาลที่จะต้องเข้ามาช่วยเหลือ​ หากเกิดความเสียหาย ผู้เอาประกันภัยจะได้รับเงินค่าสินไหมทดแทน ไม่ต้องประสบกับภาวะหมดเนื้อหมดตัว หรือขาดที่พึ่งพา​
    4. ช่วยระดมทุนเพื่อการพัฒนาประเทศ​ เนื่องจากบริษัทประกันภัยจะมีการกันเงินสำรองส่วนหนึ่งเพื่อเตรียมไว้สำหรับภัยพิบัติอันอาจจะเกิดขึ้น และจะนำไปลงทุนในรูปของการซื้อพันธบัตรรัฐบาล หรือหุ้นกู้ ซึ่งเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศ​

พันธมิตรของเรา


พันธมิตรของเรา


แผนประกันเดินทางโควิด - 19
สำหรับการท่องเที่ยวภายในประเทศ
เราพร้อมให้ความคุ้มครองโควิด
แบบครอบคลุมสำหรับนักท่องเที่ยวทุกคน
ที่เข้ามาเที่ยวในประเทศไทย

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกันภัยไข้หวัดใหญ่พลัส โรคจากยุง
แผนนี้ครอบคลุมการเจ็บป่วย
จากไข้หวัดใหญ่รวมไปถึงโรคที่เกี่ยวกับยุง
ทั้ง 5 ที่คุณควรจะต้องระวัง

รายละเอียดเพิ่มเติม

แผนประกัน ยูนิเวอร์แซล พีเอ
แผนอุบัติเหตุที่ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่าย
ที่ไม่คาดคิดมากมาย รวมไปถึง
การเดินทางทั้งในและต่างประเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ชั้น 1, 2, 2+, 3+ และ 3
ลูกค้าสามารถเลือกแผนการคุ้มครอง
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจได้ตามความต้องการ
โดยมีแผนที่รองรับความต้องการ
ที่ไม่เหมือนใครให้คุณทั้งหมด 4 แผน

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกันอุบัติเหตุ พีเอ คอนเน็ค
ลูกค้าจะได้รับความช่วยเหลือ
หากมีสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นรวมถึง
ความคุ้มครองชีวิตและการรักษาพยาบาล
โดยไม่ต้องใช้เงินสด

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกันที่อยู่อาศัย
แผนประกันนี้เป็นการประกันภัยบ้าน
ที่ครอบคลุมด้วยราคาที่คุณสามารถเข้าถึง
ทำให้คุณสามารถปกป้องสิ่งที่สำคัญที่สุด
สำหรับคุณ (และคนที่คุณรัก) ได้

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกันโรคมะเร็ง
เราคุ้มครองโรคมะเร็งในทุกระยะ
และเริ่มดูแลตั้งแต่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็ง

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พรบ.)
ตั้งแต่ค่ารักษาพยาบาลของบุคคลที่สาม
ไปจนถึงค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน
รู้สึกมั่นใจเมื่อขับขี่บนท้องถนนด้วยแผนคุ้มครองพรบ.

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกันภัยการเดินทางภายในประเทศ
นี่คือแผนประกันการเดินทางส่วนบุคคลสำหรับ
คนเดียว คู่รัก และครอบครัวรวมถึงการคุ้มครอง
เกี่ยวกับโควิด - 19

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกันอุปกรณ์
ในยุคสังคมดิจิทัลปัจจุบัน
หลายคนพึ่งพาอุปกรณ์อัจฉะริยะในการทำสิ่งต่าง ๆ
และหากมีสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น
ก็อาจเป็นเรื่องที่น่าปวดหัวได้
ประกันอุปกรณ์อัจฉริยะที่เรานำเสนอ
เป็นแนวทางแก้ปัญหาที่ง่ายในราคาประหยัด

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกันอุบัติเหตุสำหรับครอบครัว
นี่ถือได้ว่าเป็นแผนประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
ที่เหมาะสำหรับครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง
เพราะแผนนี้ได้สร้างขึ้นเพื่อให้ได้รับ
การรักษาพยาบาลโดยไม่ต้องสำรองจ่าย
และสามารถปรับให้เหมาะสมกับทุกครอบครัว
และงบประมาณของคุณ

รายละเอียดเพิ่มเติม

แผนประกัน SMEs High Sum
ด้วยความคุ้มครองครบรอบด้าน
ตั้งแต่ไฟไหม้ถึงน้าท่วม การโจรกรรม
จนถึงความเสียหายต่อสถานประกอบธุรกิจ
พร้อมให้คุณหมดกังวล มุ่งมั่น สร้างธุรกิจให้ก้าวไกล

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกันภัยสำหรับบริษัททัวร์
แผนประกันการเดินทางสำหรับ
กรุ๊ปทัวร์ขนาดใหญ่ที่พร้อมคุ้มครองลูกทัวร์
ของคุณตั้งแต่ค่ารักษาพยาบาล
รวมถึงการสูญเสียที่ไม่คาดคิด

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
รักษาอุปกรณ์และเครื่องจักร
ให้ทำงานอย่างต่อเนื่องด้วยแผนประกัน
ที่ครอบคลุมของเราซึ่งคุ้มครองเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ของคุณหากเกิดการสูญหาย
หรือความเสียหายใด ๆ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกันภัยความรับผิดต่อสาธารณะ
ครอบคลุมสิ่งพื้นฐานทั้งหมดของคุณ
ด้วยกรมธรรม์สำหรับบุคคลที่สามนี้
โดยเราจะจ่ายค่าชดเชยให้กับบุคคลที่สาม
เพื่อช่วยครอบคลุมค่าธรรมเนียม
และความรับผิดทางกฎหมายของคุณ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกันการโจรกรรม
หากการโจรกรรม
ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของคุณ
เราขอเสนอความคุ้มครองที่น่าเชื่อถือ
สำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1
ประกันรถยนต์ชั้น 1
ให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมมากที่สุด
โดยเฉพาะความเสียหายต่อตัวรถจากอุบัติเหตุ
ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผิดหรือฝ่ายถูก
หรือแม้แต่ความเสียหายที่ไม่มีคู่กรณี

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกันรถยนต์ชั้น 2+
ประกันรถยนต์ชั้น 2+
หรือประกันชั้น 2 พลัส
จะให้ความคุ้มครองที่ใกล้เคียงกับประกันชั้น 1
ครอบคลุมกรณีรถสูญหาย รถไฟไหม้เหมือนกัน
ซึ่งต่างกันที่ว่าจะไม่คุ้มครองการชนแบบไม่มีคู่กรณี

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกันรถยนต์ชั้น 3+
ถ้าคุณกำลังมองหาเบี้ยประกันรถยนต์ราคาถูก
สำหรับรถยนต์ที่มีอายุตั้งแต่ 4-15 ปีขึ้นไป
ทุนประกันไม่มากนัก (ประมาณ 100,000 บาท)
หรือมีประสบการณ์ขับรถมายาวนาน
แทบไม่มีเคลมไม่มีอุบัติเหตุ
ประกันชั้น 3 หรือ ประกัน 3+

รายละเอียดเพิ่มเติม


พรบ รถยนต์ สำคัญอย่างไร ?

    พรบ.รถยนต์ หรือเรียกอีกอย่างว่าประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ
กฎหมายจราจรได้ระบุให้รถทุกคันที่วิ่งบนท้องถนนควรต้องทำพรบ เพราะจะมีความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุ
รวมถึงให้เงินชดเชยกรณีสียชีวิต ซึ่งจะคุ้มครองหมดไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร คู่กรณี หรือคนเดินเท้า
หากมีรถยนต์ให้จำไว้ว่าควรมี พ.ร.บ. และควรต่อทุกปีอย่าให้ขาด

ต่อ พรบ รถยนต์ ราคาเท่าไหร่ ?

    อย่างที่กล่าวไปว่า พรบ รถยนต์ ราคาไม่แพงอย่างที่คิด และเรามี พรบ รถยนต์ออนไลน์ที่ bolttech.co.th
เช่นเดียวกัน คุณสามารถซื้อพรบ.รถยนต์ พร้อมรับกรมธรรม์ทันที!! โดยเรทราคาพรบจะแยกออกตามประเภทการใช้งานของรถตามนี้
ราคา พรบ.รถยนต์ / ราคา พรบ รถเก๋ง (เฉพาะส่วนบุคคล) ราคา 645.21 บาท ต่อปี พรบ รถกระบะ บรรทุกส่วนบุคคลไม่เกิน 3 ตัน
ราคา 967.28 บาท ต่อปี พรบ รถโดยสารส่วนบุคคลมากกว่า 7 ที่นั่ง ราคา 1,182.35 บาท ต่อปี
เห็นแล้วใช่ไหมครับว่า ราคาพรบ.รถยนต์ ที่เราจ่ายต่อปีไม่ได้แพงอย่างที่คิดเลย แล้วที่สำคัญถูกกว่าค่าปรับให้กับตำรวจอีกด้วย
(ถ้าเราไม่มี พรบ.รถยนต์ ก็มีสิทธิ์โดนตำรวจเรียกตรวจ และอาจโดนค่าปรับสูงสุดครั้งละ 10,000 บาท )
ดังนั้น จึงขอย้ำให้ผู้ขับขี่ทุกคนต่อพรบ อย่าเสียดายเงินแค่ไม่กี่ร้อยบาทต่อปีเลย

ต่อ พรบ รถยนต์ ใช้อะไรบ้าง ?

    หลายคนคงตระหนักได้แล้วว่า พรบ รถยนต์นั้นมีประโยชน์มากเพียงใด
ต้องบอกเลยว่าการต่อพรบรถยนต์นั้นง่ายนิดเดียว สามารถทำควบคู่ไปพร้อมกับต่อทะเบียนรถยนต์ได้
โดยต่อพรบ รถยนต์ ใช้เอกสารสำคัญดังนี้
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาทะเบียนรถ หรือเล่มจริง

พรบ คุ้มครองอะไรบ้าง ?

ค่าเสียหายที่ไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิด รถส่วนบุคคล รถบรรทุก (ไม่เกิน 3 ตัน)
ค่ารักษาพยาบาล (ตามจริงไม่เกิน) ฿ 30,000 ฿ 30,000
ค่ารักษาพยาบาล (ตามจริงไม่เกิน) ฿ 35,000 ฿ 35,000
กะโหลกศีรษะเทียม ฿ 35,000 ฿ 35,000
*** ทั้งหมดนี้ค่าเสียหายจะจ่ายรวมแล้วไม่เกิน 65,000 บาท/คน
ค่าเสียหายเพิ่มเติม เมื่อพิสูจน์ได้ว่าเป็นฝ่ายถูก รถส่วนบุคคล รถบรรทุก (ไม่เกิน 3 ตัน)
ค่ารักษาพยาบาล (ตามจริงไม่เกิน) ฿ 80,000 ฿ 80,000
ค่ารักษาพยาบาล (ตามจริงไม่เกิน) ฿ 500,000 ฿ 500,000
กะโหลกศีรษะเทียม ฿ 200,000 ฿ 200,000
ค่ารักษาพยาบาล (ตามจริงไม่เกิน) ฿ 250,000 ฿ 250,000
สูญเสียอวัยวะมากกว่า 2 ข้าง ฿ 500,000 ฿ 500,000
ค่าชดเชยนอนโรงพยาบาล(ต่อคืน ไม่เกิน 20 วัน) ฿ 200 / วัน
สูงสุด 4,000 บาท / ครั้ง
฿ 200 / วัน
สูงสุด 4,000 บาท / ครั้ง
ทุพพลภาพถาวร ฿ 300,000 ฿ 300,000
*** ค่าเสียหายส่วนเกิน รวมแล้วไม่เกิน 504,000 บาท/คน
พรบ รถยนต์ สำคัญอย่างไร ?
พรบ.รถยนต์ หรือเรียกอีกอย่างว่าประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ กฎหมายจราจรได้ระบุให้รถทุกคันที่วิ่งบนท้องถนนควรต้องทำพรบ เพราะจะมีความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงให้เงินชดเชยกรณีสียชีวิต ซึ่งจะคุ้มครองหมดไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร คู่กรณี หรือคนเดินเท้า หากมีรถยนต์ให้จำไว้ว่าควรมี พ.ร.บ. และควรต่อทุกปีอย่าให้ขาด
ต่อ พรบ รถยนต์ ราคาเท่าไหร่ ?
อย่างที่กล่าวไปว่า พรบ รถยนต์ ราคาไม่แพงอย่างที่คิด และเรามี พรบ รถยนต์ออนไลน์ที่ bolttech.co.th เช่นเดียวกัน คุณสามารถซื้อพรบ.รถยนต์ พร้อมรับกรมธรรม์ทันที!! โดยเรทราคาพรบจะแยกออกตามประเภทการใช้งานของรถตามนี้ ราคา พรบ.รถยนต์ / ราคา พรบ รถเก๋ง (เฉพาะส่วนบุคคล) ราคา 645.21 บาท ต่อปี พรบ รถกระบะ บรรทุกส่วนบุคคลไม่เกิน 3 ตัน ราคา 967.28 บาท ต่อปี พรบ รถโดยสารส่วนบุคคลมากกว่า 7 ที่นั่ง ราคา 1,182.35 บาท ต่อปี เห็นแล้วใช่ไหมครับว่า ราคาพรบ.รถยนต์ ที่เราจ่ายต่อปีไม่ได้แพงอย่างที่คิดเลย แล้วที่สำคัญถูกกว่าค่าปรับให้กับตำรวจอีกด้วย (ถ้าเราไม่มี พรบ.รถยนต์ ก็มีสิทธิ์โดนตำรวจเรียกตรวจ และอาจโดนค่าปรับสูงสุดครั้งละ 10,000 บาท ) ดังนั้น จึงขอย้ำให้ผู้ขับขี่ทุกคนต่อพรบ อย่าเสียดายเงินแค่ไม่กี่ร้อยบาทต่อปีเลย
ต่อ พรบ รถยนต์ ใช้อะไรบ้าง ?
หลายคนคงตระหนักได้แล้วว่า พรบ รถยนต์นั้นมีประโยชน์มากเพียงใด ต้องบอกเลยว่าการต่อพรบรถยนต์นั้นง่ายนิดเดียว สามารถทำควบคู่ไปพร้อมกับต่อทะเบียนรถยนต์ได้ โดยต่อพรบ รถยนต์ ใช้เอกสารสำคัญดังนี้
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาทะเบียนรถ หรือเล่มจริง

พรบ คุ้มครองอะไรบ้าง ?

ค่าเสียหายที่ไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิด รถส่วนบุคคล รถบรรทุก (ไม่เกิน 3 ตัน)
ค่ารักษาพยาบาล (ตามจริงไม่เกิน) ฿ 30,000 ฿ 30,000
ค่ารักษาพยาบาล (ตามจริงไม่เกิน) ฿ 35,000 ฿ 35,000
กะโหลกศีรษะเทียม ฿ 35,000 ฿ 35,000
*** ทั้งหมดนี้ค่าเสียหายจะจ่ายรวมแล้วไม่เกิน 65,000 บาท/คน
ค่าเสียหายเพิ่มเติม เมื่อพิสูจน์ได้ว่าเป็นฝ่ายถูก รถส่วนบุคคล รถบรรทุก (ไม่เกิน 3 ตัน)
ค่ารักษาพยาบาล (ตามจริงไม่เกิน) ฿ 80,000 ฿ 80,000
ค่ารักษาพยาบาล (ตามจริงไม่เกิน) ฿ 500,000 ฿ 500,000
กะโหลกศีรษะเทียม ฿ 200,000 ฿ 200,000
ค่ารักษาพยาบาล (ตามจริงไม่เกิน) ฿ 250,000 ฿ 250,000
สูญเสียอวัยวะมากกว่า 2 ข้าง ฿ 500,000 ฿ 500,000
ค่าชดเชยนอนโรงพยาบาล(ต่อคืน ไม่เกิน 20 วัน) ฿ 200 / วัน
สูงสุด 4,000 บาท / ครั้ง
฿ 200 / วัน
สูงสุด 4,000 บาท / ครั้ง
ทุพพลภาพถาวร ฿ 300,000 ฿ 300,000
*** ค่าเสียหายส่วนเกิน รวมแล้วไม่เกิน 504,000 บาท/คน

ประกันรถมอเตอร์ไซค์คุ้มครองอะไรบ้าง ?

1. คุ้มครองการเกิดอุบัติเหตุแบบมอไซค์ชนกับรถอื่น
ข้อนี้เป็นความคุ้มครองหลักของประกันรถยนต์
รวมถึงประกันรถมอเตอร์ไซค์เลยทีเดียว
ซึ่งหากทำประกันมอเตอร์ไซค์ไว้
ทางประกันจะช่วยจ่ายค่าซ่อมรถให้ทั้ง
รถของเราและรถของคู่กรณี
2. คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลของผู้ขับขี่
คู่กรณี และบุคคลภายนอก
เมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้ว
มักมีการบาดเจ็บและค่ารักษาพยาบาลตามมา
การทำประกันมอเตอร์ไซค์ไว้จะคุ้มครอง
ค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ขับขี่เอง
ผู้โดยสาร รวมถึงทางคู่กรณี
3. คุ้มครองกรณีการเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวร
ของผู้ขับขี่ คู่กรณี และบุคคลภายนอก
เมื่อมีการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร
ไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ขับขี่เอง คู่กรณี หรือผู้โดยสาร
หากทำประกันไว้จะได้เงินชดเชยจากอุบัติเหตุจากรถ
4. คุ้มครองกรณีรถมอเตอร์ไซค์สูญหาย
ประกันรถจักรยานยนต์หาย
จะช่วยคุ้มครองกรณีถูกโจรกรรมรถ
โดยบริษัทประกันจะชดเชยให้ตามทุนประกัน
ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
5. คุ้มครองกรณีรถมอเตอร์ไซค์ไฟไหม้ และน้ำท่วม
เมื่อเกิดเหตุดังกล่าว
ประกันจะคุ้มครองให้ตามทุนประกัน
ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
6. ค่าประกันตัวผู้ขับขี่
เมื่อผู้ขับขี่ถูกตำรวจ
จับจากการกระทำความผิดอาญาจากรถ
ทางประกันจะช่วยเรื่องประกันตัวตามทุนประกัน
ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
ประกันรถมอเตอร์ไซค์คุ้มครองอะไรบ้าง ?
1. คุ้มครองการเกิดอุบัติเหตุแบบมอไซค์ชนกับรถอื่น
ข้อนี้เป็นความคุ้มครองหลักของประกันรถยนต์
รวมถึงประกันรถมอเตอร์ไซค์เลยทีเดียว
ซึ่งหากทำประกันมอเตอร์ไซค์ไว้
ทางประกันจะช่วยจ่ายค่าซ่อมรถให้ทั้ง
รถของเราและรถของคู่กรณี
2. คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลของผู้ขับขี่
คู่กรณี และบุคคลภายนอก
เมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้ว
มักมีการบาดเจ็บและค่ารักษาพยาบาลตามมา
การทำประกันมอเตอร์ไซค์ไว้จะคุ้มครอง
ค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ขับขี่เอง
ผู้โดยสาร รวมถึงทางคู่กรณี
3. คุ้มครองกรณีการเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวร
ของผู้ขับขี่ คู่กรณี และบุคคลภายนอก
เมื่อมีการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร
ไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ขับขี่เอง คู่กรณี หรือผู้โดยสาร
หากทำประกันไว้จะได้เงินชดเชยจากอุบัติเหตุจากรถ
4. คุ้มครองกรณีรถมอเตอร์ไซค์สูญหาย
ประกันรถจักรยานยนต์หาย
จะช่วยคุ้มครองกรณีถูกโจรกรรมรถ
โดยบริษัทประกันจะชดเชยให้ตามทุนประกัน
ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
5. คุ้มครองกรณีรถมอเตอร์ไซค์ไฟไหม้ และน้ำท่วม
เมื่อเกิดเหตุดังกล่าว
ประกันจะคุ้มครองให้ตามทุนประกัน
ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
6. ค่าประกันตัวผู้ขับขี่
เมื่อผู้ขับขี่ถูกตำรวจ
จับจากการกระทำความผิดอาญาจากรถ
ทางประกันจะช่วยเรื่องประกันตัวตามทุนประกัน
ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

บริการปกป้องมือถือจาก bolttech ดีอย่างไร ?การันตี ซ่อมภายใน 24/72 ชั่วโมงบริการ รับ-ส่ง ฟรีทั่วประเทศทำได้ทุกรุ่น ทุกแบรนด์ซ่อมด้วยอะไหล่แท้ 100%

ประกันคุ้มครอง ตามราคาซื้อโทรศัพท์มือถือ และรุ่นของโทรศัพท์มือถือ
ปกป้องอะไรบ้าง ?
แผนความคุ้มครอง บริการปกป้องหน้าจอ
ขอบเขตบริการปกป้อง เฉพาะหน้าจอ
ระยะเวลาซ่อม (กทม. และ ปริมณฑล) ภายใน 24 ชม.
ระยะเวลาซ่อม (อื่น ๆ ) ภายใน 4-10 วัน
ค่าซ่อมสูงสุด สูงสุด 6,000 บาท
การเปลี่ยนเครื่อง ไม่รับรอง
ค่าบริการสำหรับอุปกรณ์ใหม่ (อายุน้อยกว่า 14 วัน) 200 บาท
ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท
ขอบเขตบริการปกป้อง 39 บาท
ปกป้องอะไรบ้าง ?
แผนความคุ้มครอง บริการปกป้องหน้าจอ
ขอบเขตบริการปกป้อง เฉพาะหน้าจอ
ระยะเวลาซ่อม (กทม. และ ปริมณฑล) ภายใน 24 ชม.
ระยะเวลาซ่อม (อื่น ๆ ) ภายใน 4-10 วัน
ค่าซ่อมสูงสุด สูงสุด 10,000 บาท
การเปลี่ยนเครื่อง ไม่รับรอง
ค่าบริการสำหรับอุปกรณ์ใหม่ (อายุน้อยกว่า 14 วัน) 400 บาท
ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท
ขอบเขตบริการปกป้อง 59 บาท
ปกป้องอะไรบ้าง ?
แผนความคุ้มครอง บริการปกป้องหน้าจอ
ขอบเขตบริการปกป้อง เฉพาะหน้าจอ
ระยะเวลาซ่อม (กทม. และ ปริมณฑล) ภายใน 24 ชม.
ระยะเวลาซ่อม (อื่น ๆ ) ภายใน 4-10 วัน
ค่าซ่อมสูงสุด สูงสุด 15,000 บาท
การเปลี่ยนเครื่อง ไม่รับรอง
ค่าบริการสำหรับอุปกรณ์ใหม่ (อายุน้อยกว่า 14 วัน) 625 บาท
ค่าธรรมเนียม 3,125 บาท
ขอบเขตบริการปกป้อง 79 บาท
ปกป้องอะไรบ้าง ?
แผนความคุ้มครอง บริการปกป้องหน้าจอ
ขอบเขตบริการปกป้อง เฉพาะหน้าจอ
ระยะเวลาซ่อม (กทม. และ ปริมณฑล) ภายใน 24 ชม.
ระยะเวลาซ่อม (อื่น ๆ ) ภายใน 4-10 วัน
ค่าซ่อมสูงสุด สูงสุด 22,000 บาท
การเปลี่ยนเครื่อง ไม่รับรอง
ค่าบริการสำหรับอุปกรณ์ใหม่ (อายุน้อยกว่า 14 วัน) 925 บาท
ค่าธรรมเนียม 4,625 บาท
ขอบเขตบริการปกป้อง 139 บาท
ปกป้องอะไรบ้าง ?
แผนความคุ้มครอง บริการปกป้องหน้าจอ
ขอบเขตบริการปกป้อง เฉพาะหน้าจอ
ระยะเวลาซ่อม (กทม. และ ปริมณฑล) ภายใน 24 ชม.
ระยะเวลาซ่อม (อื่น ๆ ) ภายใน 4-10 วัน
ค่าซ่อมสูงสุด สูงสุด 26,000 บาท
การเปลี่ยนเครื่อง ไม่รับรอง
ค่าบริการสำหรับอุปกรณ์ใหม่ (อายุน้อยกว่า 14 วัน) 1,200 บาท
ค่าธรรมเนียม 6,000 บาท
ขอบเขตบริการปกป้อง 159 บาท
ปกป้องอะไรบ้าง ?
แผนความคุ้มครอง บริการปกป้องหน้าจอ
ขอบเขตบริการปกป้อง เฉพาะหน้าจอ
ระยะเวลาซ่อม (กทม. และ ปริมณฑล) ภายใน 24 ชม.
ระยะเวลาซ่อม (อื่น ๆ ) ภายใน 4-10 วัน
ค่าซ่อมสูงสุด สูงสุด 36,000 บาท
การเปลี่ยนเครื่อง ไม่รับรอง
ค่าบริการสำหรับอุปกรณ์ใหม่ (อายุน้อยกว่า 14 วัน) 1,550 บาท
ค่าธรรมเนียม 7,750 บาท
ขอบเขตบริการปกป้อง 179 บาท
ปกป้องอะไรบ้าง ?
แผนความคุ้มครอง บริการปกป้องหน้าจอ
ขอบเขตบริการปกป้อง เฉพาะหน้าจอ
ระยะเวลาซ่อม (กทม. และ ปริมณฑล) ภายใน 24 ชม.
ระยะเวลาซ่อม (อื่น ๆ ) ภายใน 4-10 วัน
ค่าซ่อมสูงสุด สูงสุด 65,000 บาท
การเปลี่ยนเครื่อง ไม่รับรอง
ค่าบริการสำหรับอุปกรณ์ใหม่ (อายุน้อยกว่า 14 วัน) 2,525 บาท
ค่าธรรมเนียม 12,625 บาท
ขอบเขตบริการปกป้อง 289 บาท
บริการปกป้องมือถือจาก
bolttech ดีอย่างไร ?


การันตี ซ่อมภายใน 24/72 ชั่วโมงบริการ รับ-ส่ง ฟรีทั่วประเทศทำได้ทุกรุ่น ทุกแบรนด์ซ่อมด้วยอะไหล่แท้ 100%

ประกันคุ้มครอง ตามราคาซื้อโทรศัพท์มือถือ และรุ่นของโทรศัพท์มือถือ
ปกป้องอะไรบ้าง ?
แผนความคุ้มครอง บริการปกป้องหน้าจอ
ขอบเขตบริการปกป้อง เฉพาะหน้าจอ
ระยะเวลาซ่อม (กทม. และ ปริมณฑล) ภายใน 24 ชม.
ระยะเวลาซ่อม (อื่น ๆ ) ภายใน 4-10 วัน
ค่าซ่อมสูงสุด สูงสุด 6,000 บาท
การเปลี่ยนเครื่อง ไม่รับรอง
ค่าบริการสำหรับอุปกรณ์ใหม่ (อายุน้อยกว่า 14 วัน) 200 บาท
ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท
ขอบเขตบริการปกป้อง 39 บาท
ปกป้องอะไรบ้าง ?
แผนความคุ้มครอง บริการปกป้องหน้าจอ
ขอบเขตบริการปกป้อง เฉพาะหน้าจอ
ระยะเวลาซ่อม (กทม. และ ปริมณฑล) ภายใน 24 ชม.
ระยะเวลาซ่อม (อื่น ๆ ) ภายใน 4-10 วัน
ค่าซ่อมสูงสุด สูงสุด 10,000 บาท
การเปลี่ยนเครื่อง ไม่รับรอง
ค่าบริการสำหรับอุปกรณ์ใหม่ (อายุน้อยกว่า 14 วัน) 400 บาท
ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท
ขอบเขตบริการปกป้อง 59 บาท
ปกป้องอะไรบ้าง ?
แผนความคุ้มครอง บริการปกป้องหน้าจอ
ขอบเขตบริการปกป้อง เฉพาะหน้าจอ
ระยะเวลาซ่อม (กทม. และ ปริมณฑล) ภายใน 24 ชม.
ระยะเวลาซ่อม (อื่น ๆ ) ภายใน 4-10 วัน
ค่าซ่อมสูงสุด สูงสุด 15,000 บาท
การเปลี่ยนเครื่อง ไม่รับรอง
ค่าบริการสำหรับอุปกรณ์ใหม่ (อายุน้อยกว่า 14 วัน) 625 บาท
ค่าธรรมเนียม 3,125 บาท
ขอบเขตบริการปกป้อง 79 บาท
ปกป้องอะไรบ้าง ?
แผนความคุ้มครอง บริการปกป้องหน้าจอ
ขอบเขตบริการปกป้อง เฉพาะหน้าจอ
ระยะเวลาซ่อม (กทม. และ ปริมณฑล) ภายใน 24 ชม.
ระยะเวลาซ่อม (อื่น ๆ ) ภายใน 4-10 วัน
ค่าซ่อมสูงสุด สูงสุด 22,000 บาท
การเปลี่ยนเครื่อง ไม่รับรอง
ค่าบริการสำหรับอุปกรณ์ใหม่ (อายุน้อยกว่า 14 วัน) 925 บาท
ค่าธรรมเนียม 4,625 บาท
ขอบเขตบริการปกป้อง 139 บาท
ปกป้องอะไรบ้าง ?
แผนความคุ้มครอง บริการปกป้องหน้าจอ
ขอบเขตบริการปกป้อง เฉพาะหน้าจอ
ระยะเวลาซ่อม (กทม. และ ปริมณฑล) ภายใน 24 ชม.
ระยะเวลาซ่อม (อื่น ๆ ) ภายใน 4-10 วัน
ค่าซ่อมสูงสุด สูงสุด 26,000 บาท
การเปลี่ยนเครื่อง ไม่รับรอง
ค่าบริการสำหรับอุปกรณ์ใหม่ (อายุน้อยกว่า 14 วัน) 1,200 บาท
ค่าธรรมเนียม 6,000 บาท
ขอบเขตบริการปกป้อง 159 บาท
ปกป้องอะไรบ้าง ?
แผนความคุ้มครอง บริการปกป้องหน้าจอ
ขอบเขตบริการปกป้อง เฉพาะหน้าจอ
ระยะเวลาซ่อม (กทม. และ ปริมณฑล) ภายใน 24 ชม.
ระยะเวลาซ่อม (อื่น ๆ ) ภายใน 4-10 วัน
ค่าซ่อมสูงสุด สูงสุด 36,000 บาท
การเปลี่ยนเครื่อง ไม่รับรอง
ค่าบริการสำหรับอุปกรณ์ใหม่ (อายุน้อยกว่า 14 วัน) 1,550 บาท
ค่าธรรมเนียม 7,750 บาท
ขอบเขตบริการปกป้อง 179 บาท
ปกป้องอะไรบ้าง ?
แผนความคุ้มครอง บริการปกป้องหน้าจอ
ขอบเขตบริการปกป้อง เฉพาะหน้าจอ
ระยะเวลาซ่อม (กทม. และ ปริมณฑล) ภายใน 24 ชม.
ระยะเวลาซ่อม (อื่น ๆ ) ภายใน 4-10 วัน
ค่าซ่อมสูงสุด สูงสุด 65,000 บาท
การเปลี่ยนเครื่อง ไม่รับรอง
ค่าบริการสำหรับอุปกรณ์ใหม่ (อายุน้อยกว่า 14 วัน) 2,525 บาท
ค่าธรรมเนียม 12,625 บาท
ขอบเขตบริการปกป้อง 289 บาท

ประกันเดินทางคืออะไร ?

    เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าขณะที่ไปเที่ยวต่างแดนจะปลอดภัย ไม่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุ เจ็บป่วย หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ทำให้การท่องเที่ยวของคุณขัดข้อง ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้อาจทำให้คุณเสียเงินมากมาย อีกทั้งเมื่ออยู่ต่างแดนคุณย่อมจ่ายค่ารักษาพยาบาลแพงกว่าในไทย รวมถึงการประสานงานย่อมล่าช้ากว่าด้วย เพราะข้อจำกัดด้านสวัสดิการและภาษา ดังนั้นการทำประกันจะช่วยคุ้มครองให้กับคุณตลอดทริป ทำให้คุณเที่ยวได้อย่างอุ่นใจ ไม่ต้องกังวลเรื่องค่ารักษาขณะเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ เพราะประกันจะช่วยดูแลค่าใช้จ่ายให้นั่นเอง

ทําประกันเดินทางต่างประเทศ

     การทำประกันท่องเที่ยวต่างประเทศไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เพราะ bolttech.co.th มีแผนให้คุณเลือกมากมาย และให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุม โดยท่านสามารถเข้าไปเลือกแผนประกันที่หน้าเว็บไซต์ของ bolttech.co.th ได้เลย ซึ่งประกันบางแผนจะช่วยในการขอวีซ่าด้วย เมื่อดำเนินการเสร็จทุกขั้นตอน ทาง bolttech.co.th จะส่งกรมธรรม์ออนไลน์ให้กับคุณทันที โดยความคุ้มครองหลัก ๆ จะมีดังต่อไปนี้
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ
 • เงินชดเชยกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งศพ
 • เงินชดเชยกรณียกเลิกการเดินทาง
 • เงินชดเชยกรณีเกิดความล่าช้าขณะเดินทาง
 • เงินชดเชยกรณีเกิดความล่าช้าหรือสูญหายของกระเป๋าสัมภาระ
 • เงินชดเชยกรณีเอกสารเสียหาย
 • และยังมีความคุ้มครองอื่น ๆ ที่กรมธรรม์กำหนด

ประกันเดินทางคุ้มครองสุขภาพในต่างประเทศ

     ประกันการเดินทางไปต่างประเทศจะให้ความคุ้มครองใกล้เคียงกับประกันสุขภาพ เพราะจะช่วยดูแลคุณเมื่อยามเจ็บป่วยขณะเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยนอกหรือผู้ป่วยในก็รักษาได้หมด จึงเปรียบเสมือนเป็นประกันสุขภาพต่างประเทศให้กับคุณ แต่ถึงอย่างไรก็ตามประกันจะช่วยจ่ายค่ารักษาให้ตามจริง และไม่เกินวงเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์นะครับ แต่ถ้าเป็นการรักษาต่อเนื่องในประเทศหลังจากเดินทางกลับมาแล้ว จะต้องเข้ารับการรักษาต่อภายใน 12 ชั่วโมง บริษัทประกันจะชดเชยให้ไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินเอาประกัน และชดเชยให้ไม่เกิน 7 วัน ซึ่งจะไม่ครอบคลุมค่าเคลื่อนย้ายผู้ป่วยภายในประเทศด้วย

ความคุ้มครองเรื่องการรักษาพยาบาล

 1. คุ้มครองค่าหมอและการตรวจรักษา
 2. ค่ายาและสารอาหารทางเส้นเลือด ค่าบริการและส่วนประกอบของเลือด ค่าแล็บต่างๆ อุปกรณ์นอกห้องผ่าตัด ค่าใช้จ่ายในการผ่าตัด เช่นค่าห้อง อุปกรณ์ในห้องผ่าตัด ประกันสุขภาพเดินทางต่างประเทศคุ้มครองหมดครับ แต่การจ้างพยาบาลพิเศษตอนรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในไม่คุ้มครองนะครับ
 3. ค่าเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ทั้งค่าเคลื่อนย้ายไปสถานพยาบาล หรือออกจากสถานพยาบาลตามความจำเป็นทางการแพทย์
 4. คุ้มครองค่ายาตามหมอสั่ง ไม่เกิน 14 วัน
 5. ค่าห้องพัก ค่าอาหารสำหรับผู้ป่วยหนัก และค่าพยาบาลประจำวัน
ประกันเดินทางคืออะไร ?
    เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าขณะที่ไปเที่ยวต่างแดนจะปลอดภัย ไม่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุ เจ็บป่วย หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ทำให้การท่องเที่ยวของคุณขัดข้อง ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้อาจทำให้คุณเสียเงินมากมาย อีกทั้งเมื่ออยู่ต่างแดนคุณย่อมจ่ายค่ารักษาพยาบาลแพงกว่าในไทย รวมถึงการประสานงานย่อมล่าช้ากว่าด้วย เพราะข้อจำกัดด้านสวัสดิการและภาษา ดังนั้นการทำประกันจะช่วยคุ้มครองให้กับคุณตลอดทริป ทำให้คุณเที่ยวได้อย่างอุ่นใจ ไม่ต้องกังวลเรื่องค่ารักษาขณะเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ เพราะประกันจะช่วยดูแลค่าใช้จ่ายให้นั่นเอง
ทําประกันเดินทางต่างประเทศ
     การทำประกันท่องเที่ยวต่างประเทศไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เพราะ bolttech.co.th มีแผนให้คุณเลือกมากมาย และให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุม โดยท่านสามารถเข้าไปเลือกแผนประกันที่หน้าเว็บไซต์ของ bolttech.co.th ได้เลย ซึ่งประกันบางแผนจะช่วยในการขอวีซ่าด้วย เมื่อดำเนินการเสร็จทุกขั้นตอน ทาง bolttech.co.th จะส่งกรมธรรม์ออนไลน์ให้กับคุณทันที โดยความคุ้มครองหลัก ๆ จะมีดังต่อไปนี้
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ
 • เงินชดเชยกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งศพ
 • เงินชดเชยกรณียกเลิกการเดินทาง
 • เงินชดเชยกรณีเกิดความล่าช้าขณะเดินทาง
 • เงินชดเชยกรณีเกิดความล่าช้าหรือสูญหายของกระเป๋าสัมภาระ
 • เงินชดเชยกรณีเอกสารเสียหาย
 • และยังมีความคุ้มครองอื่น ๆ ที่กรมธรรม์กำหนด
ประกันเดินทางคุ้มครองสุขภาพในต่างประเทศ
     ประกันการเดินทางไปต่างประเทศจะให้ความคุ้มครองใกล้เคียงกับประกันสุขภาพ เพราะจะช่วยดูแลคุณเมื่อยามเจ็บป่วยขณะเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยนอกหรือผู้ป่วยในก็รักษาได้หมด จึงเปรียบเสมือนเป็นประกันสุขภาพต่างประเทศให้กับคุณ แต่ถึงอย่างไรก็ตามประกันจะช่วยจ่ายค่ารักษาให้ตามจริง และไม่เกินวงเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์นะครับ แต่ถ้าเป็นการรักษาต่อเนื่องในประเทศหลังจากเดินทางกลับมาแล้ว จะต้องเข้ารับการรักษาต่อภายใน 12 ชั่วโมง บริษัทประกันจะชดเชยให้ไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินเอาประกัน และชดเชยให้ไม่เกิน 7 วัน ซึ่งจะไม่ครอบคลุมค่าเคลื่อนย้ายผู้ป่วยภายในประเทศด้วย
ความคุ้มครองเรื่องการรักษาพยาบาล
 1. คุ้มครองค่าหมอและการตรวจรักษา
 2. ค่ายาและสารอาหารทางเส้นเลือด ค่าบริการและส่วนประกอบของเลือด ค่าแล็บต่างๆ อุปกรณ์นอกห้องผ่าตัด ค่าใช้จ่ายในการผ่าตัด เช่นค่าห้อง อุปกรณ์ในห้องผ่าตัด ประกันสุขภาพเดินทางต่างประเทศคุ้มครองหมดครับ แต่การจ้างพยาบาลพิเศษตอนรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในไม่คุ้มครองนะครับ
 3. ค่าเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ทั้งค่าเคลื่อนย้ายไปสถานพยาบาล หรือออกจากสถานพยาบาลตามความจำเป็นทางการแพทย์
 4. คุ้มครองค่ายาตามหมอสั่ง ไม่เกิน 14 วัน
 5. ค่าห้องพัก ค่าอาหารสำหรับผู้ป่วยหนัก และค่าพยาบาลประจำวัน

3 เหตุผลที่คุณต้องทำประกันอุบัติเหตุ ?

1. ควรทำประกันอุบัติเหตุ เพราะค่ารักษาพยาบาลแพง

    เนื่องจากทุกวันนี้ค่ารักษาพยาบาลแพงขึ้น เราอาจคิดว่า ไปโรงพยาบาลรัฐก็ได้ เพราะราคาถูกกว่า แต่ก็ต้องแลกกับการรอคิวนานหรือไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร หากคุณทำประกันอุบัติเหตุไว้จะทำให้คุณได้รับการรักษาที่รวดเร็ว มีคุณภาพ และสะดวกสบายจากโรงพยาบาลเอกชน ไม่ว่าจะรักษาในสิทธิ์ผู้ป่วยนอก (OPD) ย่อมาจาก Out Patient Department หรือผู้ป่วยที่รับการรักษาแบบไม่ต้องแอดมิตนอนโรงพยาบาล และแบบผู้ป่วยใน (IPD) ที่ต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล โดยที่คุณไม่ต้องกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาลแสนแพง เพราะประกันจะช่วยจ่ายค่ารักษาให้ตามที่ระบุในกรมธรรม์นั่นเอง

2. ควรทำประกันอุบัติเหตุ เพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลา

     อุบัติเหตุถือเป็นเรื่องใกล้ตัว ใกล้จริงๆนะ แถมเกิดขึ้นได้ทุกเวลาแม้ว่าคุณจะระวังแล้วก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุเล็ก ๆ ในชีวิตประจำวันอย่างเช่น หกล้ม ตกบันได มีดบาด น้ำร้อนลวก ตกท่อ ไปจนถึงอุบัติเหตุใหญ่ ๆ อย่าง รถชน ตกจากที่สูง หรือโดนสัตว์ร้าย เช่นงูกัด เป็นต้น เรียกได้ว่าในหนึ่งช่วงชีวิตของคนเราต้องเผชิญกับเหตุการณ์เหล่านี้มาตลอด ดังนั้นถ้าเกิดประสบอุบัติเหตุขึ้นมา คุณสามารถเบิกเคลมค่ารักษาได้ทันที หรือมองหาประกันอุบัติเหตุครอบครัวก็ซื้อผ่านออนไลน์ได้เช่นกัน

3. ควรทำประกันอุบัติเหตุ เพราะเบี้ยประกันราคาถูก

     ข้อดีประกันอุบัติเหตุ คือจะมีราคาถูกกว่าประกันสุขภาพ หรือประกันภัยอื่น ๆ ซึ่งคุณสามารถจ่ายเบี้ยประกันรายปีเริ่มต้นแค่หลักร้อย แต่มีคุ้มครองตั้งแต่หลักแสนไปจนถึงหลักล้านเลย และยังสามารถเปรียบเทียบเบี้ยประกันให้ตรงกับความต้องการได้ด้วย โดยเบี้ยประกันอุบัติเหตุนี้จะแตกต่างกันไปตามแผนและความคุ้มครอง และที่สำคัญ คืออาชีพครับ หากผู้ทำประกันอุบัติเหตุมีอาชีพที่มีความเสี่ยงต่ำ เบี้ยประกันก็จะมีราคาถูก แต่หากผู้เอาประกันทำอาชีพที่มีความเสี่ยงสูง เบี้ยประกันก็จะสูงตามไปด้วย

ประกันภัยอุบัติเหตุคุ้มครองอะไรบ้าง ?

 • ค่ารักษาพยาบาลจากการเกิดอุบัติเหตุ
 • เงินชดเชยกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ จากอุบัติเหตุ
 • เงินชดเชยกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ จากการฆาตกรรมหรือการลอบทำร้าย
 • คุ้มครองค่ายาตามหมอสั่ง ไม่เกิน 14 วัน
 • ค่าปลงศพ และค่าใช้จ่ายจัดงานศพหากเสียชีวิต
3 เหตุผล
ที่คุณต้องทำประกันอุบัติเหตุ ?
1. ควรทำประกันอุบัติเหตุ เพราะค่ารักษาพยาบาลแพง
    เนื่องจากทุกวันนี้ค่ารักษาพยาบาลแพงขึ้น เราอาจคิดว่า ไปโรงพยาบาลรัฐก็ได้ เพราะราคาถูกกว่า แต่ก็ต้องแลกกับการรอคิวนานหรือไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร หากคุณทำประกันอุบัติเหตุไว้จะทำให้คุณได้รับการรักษาที่รวดเร็ว มีคุณภาพ และสะดวกสบายจากโรงพยาบาลเอกชน ไม่ว่าจะรักษาในสิทธิ์ผู้ป่วยนอก (OPD) ย่อมาจาก Out Patient Department หรือผู้ป่วยที่รับการรักษาแบบไม่ต้องแอดมิตนอนโรงพยาบาล และแบบผู้ป่วยใน (IPD) ที่ต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล โดยที่คุณไม่ต้องกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาลแสนแพง เพราะประกันจะช่วยจ่ายค่ารักษาให้ตามที่ระบุในกรมธรรม์นั่นเอง
2. ควรทำประกันอุบัติเหตุ เพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลา
     อุบัติเหตุถือเป็นเรื่องใกล้ตัว ใกล้จริงๆนะ แถมเกิดขึ้นได้ทุกเวลาแม้ว่าคุณจะระวังแล้วก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุเล็ก ๆ ในชีวิตประจำวันอย่างเช่น หกล้ม ตกบันได มีดบาด น้ำร้อนลวก ตกท่อ ไปจนถึงอุบัติเหตุใหญ่ ๆ อย่าง รถชน ตกจากที่สูง หรือโดนสัตว์ร้าย เช่นงูกัด เป็นต้น เรียกได้ว่าในหนึ่งช่วงชีวิตของคนเราต้องเผชิญกับเหตุการณ์เหล่านี้มาตลอด ดังนั้นถ้าเกิดประสบอุบัติเหตุขึ้นมา คุณสามารถเบิกเคลมค่ารักษาได้ทันที หรือมองหาประกันอุบัติเหตุครอบครัวก็ซื้อผ่านออนไลน์ได้เช่นกัน
3. ควรทำประกันอุบัติเหตุ เพราะเบี้ยประกันราคาถูก
     ข้อดีประกันอุบัติเหตุ คือจะมีราคาถูกกว่าประกันสุขภาพ หรือประกันภัยอื่น ๆ ซึ่งคุณสามารถจ่ายเบี้ยประกันรายปีเริ่มต้นแค่หลักร้อย แต่มีคุ้มครองตั้งแต่หลักแสนไปจนถึงหลักล้านเลย และยังสามารถเปรียบเทียบเบี้ยประกันให้ตรงกับความต้องการได้ด้วย โดยเบี้ยประกันอุบัติเหตุนี้จะแตกต่างกันไปตามแผนและความคุ้มครอง และที่สำคัญ คืออาชีพครับ หากผู้ทำประกันอุบัติเหตุมีอาชีพที่มีความเสี่ยงต่ำ เบี้ยประกันก็จะมีราคาถูก แต่หากผู้เอาประกันทำอาชีพที่มีความเสี่ยงสูง เบี้ยประกันก็จะสูงตามไปด้วย
ประกันภัยอุบัติเหตุคุ้มครองอะไรบ้าง ?
 • ค่ารักษาพยาบาลจากการเกิดอุบัติเหตุ
 • เงินชดเชยกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ จากอุบัติเหตุ
 • เงินชดเชยกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ จากการฆาตกรรมหรือการลอบทำร้าย
 • คุ้มครองค่ายาตามหมอสั่ง ไม่เกิน 14 วัน
 • ค่าปลงศพ และค่าใช้จ่ายจัดงานศพหากเสียชีวิต

ประกันภัยบ้านคืออะไร ?

     เพราะว่า ''บ้าน'' คือทรัพย์สินที่สำคัญที่สุดของคุณและมีมูลค่าสูง ถ้าหากโชคร้ายเกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝันหรือบ้านทรุดโทรมตามกาลเวลา เช่น ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยจากยานพาหนะ น้ำรั่วซึม ฯลฯ จนทำให้บ้านของคุณเสียหายอย่างหนักและต้องเสียเงินซ่อมแซมเป็นจำนวนมาก ซึ่งการทำประกันบ้านจะช่วยเรื่องค่าซ่อมบ้านให้กับคุณ หรือเรียกได้ว่าเป็นการสร้างความคุ้มครองไม่ให้คุณต้องจ่ายหนักเมื่อบ้านเสียหายนั่นเอง

ประกันบ้านเหมาะกับใคร ?

     เหมาะสำหรับทุกคนที่มีบ้านหรือคอนโดเป็นของตนเอง (คุ้มครองเฉพาะพื้นที่ส่วนบุคคลหรือห้องที่ซื้อประกันเท่านั้น) เนื่องจากแต่ละคนย่อมมีภาระดูแลครอบครัวในแต่ละเดือน หากบ้านเสียหายไปค่าซ่อมบ้านย่อมแพงมหาศาล คุณอาจไม่มีเงินก้อนใหญ่ซ่อมบ้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเงินของคุณอย่างแน่นอน ไม่ว่าคุณจะมีฐานะเป็นอย่างไร บ้านหรือคอนโดของคุณจะมีมูลค่าราคาเท่าไหร่ หากมีประกันไว้จะเป็นการวางแผนคุ้มครองบรรเทาทุกข์หนักให้กลายเป็นเบา

ประกันบ้านและที่อยู่ ให้ความคุ้มครองอะไรบ้าง ?

คุ้มครองภัยหลัก
 • ไฟไหม้ เป็นภัยอันตรายจากไฟที่ขาดการควบคุมดูแล ทำให้เกิดการติดต่อลุกลามไปยังบริเวณที่มีเชื้อเพลิงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้สูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งนี้เพลิงไหม้ที่สามารถเคลมได้จะต้องเกิดจากอุบัติเหตุเท่านั้น จะเป็นบ้านเราที่เป็นต้นเพลิงหรือลามมาจากบ้านอื่นก็ได้ แต่ไฟไหม้ที่เกิดจากเจตนาวางเพลิงของผู้เอาประกันจะไม่สามารถเคลมได้
 • ฟ้าผ่า ความเสียหายโดยตรงที่เกิดจากฟ้าผ่า รวมถึงการลัดวงจรของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เกิดจากฟ้าผ่า ซึ่งการจะเคลมได้นั้นจะต้องปรากฎร่องรอยของฟ้าผ่าให้เห็นด้วย
 • ภัยระเบิด เป็นความเสียหายที่เกิดจากแรงอัดระเบิด เช่น หม้อต้มน้ำระเบิด แก๊สระเบิด ส่วนการระเบิดจากวัตถุระเบิด ขีปนาวุธ นิวเคลียร์ สารกัมมันตภาพรังสี จะไม่สามารถเคลมได้ครับ
 • ภัยจากอากาศยาน จะเป็นภัยวัตถุจากอากาศยานที่ตกลงมาทำความเสียหายกับบ้านของผู้ทำประกัน รวมถึงชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเครื่องบิน แต่ภัยอากาศยานที่เกิดจากขีปนาวุธหรือจรวดจะไม่สามารถเคลมได้ (ไม่สามารถเคลมจากแรงกระแทกที่ทำให้เสียหายได้ แต่ถ้าจรวดตกลงมาทำให้ไฟไหม้เราสามารถเคลมในส่วนของภัยไฟไหม้ได้)
 • ภัยจากยานพาหนะหรือสัตว์พาหนะ เป็นความเสียหายที่เกิดจากการเฉี่ยวหรือชนของยานพาหนะ หรือสัตว์พาหนะต่าง ๆ มาชนหรือกระทบบ้านของผู้ทำประกันจนเกิดความเสียหาย แต่ถ้าความเสียหายเกิดจากยานพาหนะของตัวผู้อาประกันเองหรือคนในครอบครัวจะไม่สามารถเคลมได้นะครับ
 • ภัยจากน้ำ กรณีนี้จะเคลมได้จากน้ำรั่ว น้ำซึม ที่เกิดจากน้ำฝน น้ำประปา เครื่องปรับอากาศเท่านั้น แต่ภัยน้ำท่วมหรือน้ำที่เกิดจากระบบดับเพลิงอัตโนมัติจะไม่สามารถเคลมได้ (แต่จะเคลมได้หากทำประกันที่คุ้มครองภัยเสริม)
** พื้นฐานหลักของประกันภัยที่อยู่อาศัยจะคุ้มครองภัยหลัก แต่บางกรมธรรม์จะมีภัยเสริมเพิ่มเข้ามาตามข้อมูลต่อไปนี้ **
คุ้มครองภัยเพิ่มเติม
 • ภัยจากการโจรกรรม ซึ่งจะเคลมได้ก็ต่อเมื่อปรากฎร่องรอยงัดแงะเท่านั้น และจะคุ้มครองเฉพาะทรัพย์สินที่เก็บไว้ในตัวอาคาร ส่วนทรัพย์สินที่คุ้มครองก็จะเป็น เฟอร์นิเจอร์ และข้าวของภายในบ้าน (บางกรมธรรม์จะขยายความคุ้มครองไปยังโทรศัพท์มือถือ กล้อง Notebook นาฬิกาด้วย)
 • ขยายความคุ้มครองถึงบุคคลภายนอก หมายถึงคุ้มครองการเสียชีวิต บาดเจ็บ ทรัพย์สิน การป่วยของบุคคลภายนอก (คนทั่วไปที่ไม่ใช่คนในบ้าน) เช่น สุนัขของเราไปกัดคนอื่น หรือกระถางต้นไม้จากระเบียงไปตกใส่รถคนข้างบ้าน เป็นต้น
 • ภัยธรรมชาติ หมายถึงภัยต่าง ๆ ที่เกิดจากธรรมชาติซึ่งทำให้บ้านเสียหาย เช่น แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ลมพายุ น้ำท่วม ลูกเห็บ
 • ขยายความคุ้มครองถึงกระจกอาคาร กระจกที่ติดตั้งกับตัวอาคารทั้งจากประตู หน้าต่างและผนัง หากได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุจะสามารถเคลมได้
 • ความเสียหายจากควัน เป็นความเสียหายจากควันที่เกิดจากการประกอบอาหารภายในบ้าน
 • ภัยความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า รวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ที่ได้รับความเสียหายจากการทำงานเกินกำลัง การลัดวงจร ความดันไฟฟ้าเกินกำหนด การเกิดประกายไฟ หรือไฟฟ้ารั่ว ซึ่งจะเคลมได้ก็ต้องปรากฎร่องรอยความเสียหายอย่างรอยไหม้เท่านั้น
ประกันภัยบ้านคืออะไร ?
     เพราะว่า ''บ้าน'' คือทรัพย์สินที่สำคัญที่สุดของคุณและมีมูลค่าสูง ถ้าหากโชคร้ายเกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝันหรือบ้านทรุดโทรมตามกาลเวลา เช่น ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยจากยานพาหนะ น้ำรั่วซึม ฯลฯ จนทำให้บ้านของคุณเสียหายอย่างหนักและต้องเสียเงินซ่อมแซมเป็นจำนวนมาก ซึ่งการทำประกันบ้านจะช่วยเรื่องค่าซ่อมบ้านให้กับคุณ หรือเรียกได้ว่าเป็นการสร้างความคุ้มครองไม่ให้คุณต้องจ่ายหนักเมื่อบ้านเสียหายนั่นเอง
ประกันบ้านเหมาะกับใคร ?
     เหมาะสำหรับทุกคนที่มีบ้านหรือคอนโดเป็นของตนเอง (คุ้มครองเฉพาะพื้นที่ส่วนบุคคลหรือห้องที่ซื้อประกันเท่านั้น) เนื่องจากแต่ละคนย่อมมีภาระดูแลครอบครัวในแต่ละเดือน หากบ้านเสียหายไปค่าซ่อมบ้านย่อมแพงมหาศาล คุณอาจไม่มีเงินก้อนใหญ่ซ่อมบ้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเงินของคุณอย่างแน่นอน ไม่ว่าคุณจะมีฐานะเป็นอย่างไร บ้านหรือคอนโดของคุณจะมีมูลค่าราคาเท่าไหร่ หากมีประกันไว้จะเป็นการวางแผนคุ้มครองบรรเทาทุกข์หนักให้กลายเป็นเบา
ประกันบ้านและที่อยู่ ให้ความคุ้มครองอะไรบ้าง ?
คุ้มครองภัยหลัก
 • ไฟไหม้ เป็นภัยอันตรายจากไฟที่ขาดการควบคุมดูแล ทำให้เกิดการติดต่อลุกลามไปยังบริเวณที่มีเชื้อเพลิงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้สูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งนี้เพลิงไหม้ที่สามารถเคลมได้จะต้องเกิดจากอุบัติเหตุเท่านั้น จะเป็นบ้านเราที่เป็นต้นเพลิงหรือลามมาจากบ้านอื่นก็ได้ แต่ไฟไหม้ที่เกิดจากเจตนาวางเพลิงของผู้เอาประกันจะไม่สามารถเคลมได้
 • ฟ้าผ่า ความเสียหายโดยตรงที่เกิดจากฟ้าผ่า รวมถึงการลัดวงจรของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เกิดจากฟ้าผ่า ซึ่งการจะเคลมได้นั้นจะต้องปรากฎร่องรอยของฟ้าผ่าให้เห็นด้วย
 • ภัยระเบิด เป็นความเสียหายที่เกิดจากแรงอัดระเบิด เช่น หม้อต้มน้ำระเบิด แก๊สระเบิด ส่วนการระเบิดจากวัตถุระเบิด ขีปนาวุธ นิวเคลียร์ สารกัมมันตภาพรังสี จะไม่สามารถเคลมได้ครับ
 • ภัยจากอากาศยาน จะเป็นภัยวัตถุจากอากาศยานที่ตกลงมาทำความเสียหายกับบ้านของผู้ทำประกัน รวมถึงชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเครื่องบิน แต่ภัยอากาศยานที่เกิดจากขีปนาวุธหรือจรวดจะไม่สามารถเคลมได้ (ไม่สามารถเคลมจากแรงกระแทกที่ทำให้เสียหายได้ แต่ถ้าจรวดตกลงมาทำให้ไฟไหม้เราสามารถเคลมในส่วนของภัยไฟไหม้ได้)
 • ภัยจากยานพาหนะหรือสัตว์พาหนะ เป็นความเสียหายที่เกิดจากการเฉี่ยวหรือชนของยานพาหนะ หรือสัตว์พาหนะต่าง ๆ มาชนหรือกระทบบ้านของผู้ทำประกันจนเกิดความเสียหาย แต่ถ้าความเสียหายเกิดจากยานพาหนะของตัวผู้อาประกันเองหรือคนในครอบครัวจะไม่สามารถเคลมได้นะครับ
 • ภัยจากน้ำ กรณีนี้จะเคลมได้จากน้ำรั่ว น้ำซึม ที่เกิดจากน้ำฝน น้ำประปา เครื่องปรับอากาศเท่านั้น แต่ภัยน้ำท่วมหรือน้ำที่เกิดจากระบบดับเพลิงอัตโนมัติจะไม่สามารถเคลมได้ (แต่จะเคลมได้หากทำประกันที่คุ้มครองภัยเสริม)
** พื้นฐานหลักของประกันภัยที่อยู่อาศัยจะคุ้มครองภัยหลัก แต่บางกรมธรรม์จะมีภัยเสริมเพิ่มเข้ามาตามข้อมูลต่อไปนี้ **
คุ้มครองภัยเพิ่มเติม
 • ภัยจากการโจรกรรม ซึ่งจะเคลมได้ก็ต่อเมื่อปรากฎร่องรอยงัดแงะเท่านั้น และจะคุ้มครองเฉพาะทรัพย์สินที่เก็บไว้ในตัวอาคาร ส่วนทรัพย์สินที่คุ้มครองก็จะเป็น เฟอร์นิเจอร์ และข้าวของภายในบ้าน (บางกรมธรรม์จะขยายความคุ้มครองไปยังโทรศัพท์มือถือ กล้อง Notebook นาฬิกาด้วย)
 • ขยายความคุ้มครองถึงบุคคลภายนอก หมายถึงคุ้มครองการเสียชีวิต บาดเจ็บ ทรัพย์สิน การป่วยของบุคคลภายนอก (คนทั่วไปที่ไม่ใช่คนในบ้าน) เช่น สุนัขของเราไปกัดคนอื่น หรือกระถางต้นไม้จากระเบียงไปตกใส่รถคนข้างบ้าน เป็นต้น
 • ภัยธรรมชาติ หมายถึงภัยต่าง ๆ ที่เกิดจากธรรมชาติซึ่งทำให้บ้านเสียหาย เช่น แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ลมพายุ น้ำท่วม ลูกเห็บ
 • ขยายความคุ้มครองถึงกระจกอาคาร กระจกที่ติดตั้งกับตัวอาคารทั้งจากประตู หน้าต่างและผนัง หากได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุจะสามารถเคลมได้
 • ความเสียหายจากควัน เป็นความเสียหายจากควันที่เกิดจากการประกอบอาหารภายในบ้าน
 • ภัยความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า รวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ที่ได้รับความเสียหายจากการทำงานเกินกำลัง การลัดวงจร ความดันไฟฟ้าเกินกำหนด การเกิดประกายไฟ หรือไฟฟ้ารั่ว ซึ่งจะเคลมได้ก็ต้องปรากฎร่องรอยความเสียหายอย่างรอยไหม้เท่านั้น

มองเหตุผล ทำไมเราต้องมีประกันสุขภาพ

     1.ทุกคนมีโอกาศเจ็บป่วย เพราะโรคภัยไข้เจ็บเป็นสิ่งที่เราทุกคนไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหน อายุเท่าไหร่ สามารถเจ็บป่วยตั้งแต่โรคภัยเล็กน้อยไปจนถึงโรคภัยร้ายแรงได้
     2. ช่วยค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากทุกวันนี้มีค่ารักษาพยาบาลแพงมาก บางโรคก็มีค่ารักษาตั้งแต่หลักแสนจนถึงหลักล้าน ดังนั้นประกันสุขภาพจะช่วยแบ่งเบาค่ารักษาพยาบาลได้ และบางแห่งประกันสุขภาพไม่ต้องสํารองจ่ายในเครือโรงพยาบาลอีกด้วย
     3. การรักษาที่ดีกว่า ถ้ามีประกันสุขภาพจะทำให้คุณเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลเอกชนหรือโรงพยาบาลชั้นนำได้ นั่นหมายความว่าคุณจะได้หมอเฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญ รวมถึงสามารถใช้ยารักษาที่มีคุณภาพยิ่งกว่าประกันสังคมหรือบัตรทอง
     4. มีการบริการที่ดีกว่า เมื่อยามเจ็บป่วยคุณสามารถใช้สิทธิประกันสังคมหรือบัตรทองได้ แต่จะไม่ได้รับการบริการที่ตรงใจเท่าที่ควร จึงขอแนะนําประกันสุขภาพให้กับคุณโดยเฉพาะ จะช่วยให้คุณได้รับความสะดวกสบายยิ่งกว่า อีกทั้งยังมีค่าห้อง ค่าบริการรถพยาบาล ค่าอาหาร และค่าแพทย์เยี่ยมไข้ให้คุณตามวงเงินด้วย
     5. เบิกค่ารักษาร่วมกับประกันสังคมได้ เมื่อค่ารักษาเกินวงเงินของประกันสุขภาพ สามารถนำสิทธิค่ารักษาของประกันสังคมมาช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได้ครับ
     6. ลดหย่อนภาษีได้ ประกันสุขภาพสามารถนำมาลดหย่อนภาษีประจำปีได้ หรือถ้าซื้อประกันสุขภาพให้พ่อแม่ ก็ลดหย่อนภาษีได้เช่นกัน
     7. ประกันสุขภาพครอบคลุมการรักษาจากอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินมาก็สามารถเบิกค่ารักษาประกันสุขภาพได้ แต่วงเงินจะน้อยกว่าประกันอุบัติเหตุ

ประกันสุขภาพคุ้มครองอะไรบ้าง ?

     1. ผลประโยชน์ชดเชยสำหรับผู้ป่วยภายใน (IPD)
     ผู้ป่วยใน หมายถึง การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล/สถานเวชกรรมติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ซึ่งต้องลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยใน โดยได้รับการวินิจฉัยและคำแนะนำจากแพทย์ตามข้อบ่งชี้ ซึ่งเป็นมาตรฐานทางการแพทย์ และในระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการรักษาการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยนั้น ๆ รวมถึงการรับตัวไว้เป็นผู้ป่วยในแต่เสียชีวิตก่อนครบ 6 ชั่วโมง ส่วนการรักษาที่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ก็ได้แก่ ค่าห้องพัก ค่าอาหาร ค่ายา ค่าแพทย์เยี่ยม ค่าผ่าตัด ค่ารถพยาบาลและอุปกรณ์อื่น ๆ
     2. ผลประโยชน์ชดเชยสำหรับผู้ป่วยนอก (OPD)
     ผู้ป่วยนอก หมายถึง ผู้ที่เข้ารับบริการอันเนื่องจากการรักษาพยาบาลในแผนกผู้ป่วยนอก หรือ ในห้องรักษาฉุกเฉินของโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิกซึ่งไม่มีความจำเป็นตามข้อวินิจฉัย และข้อบ่งชี้ซึ่งเป็นมาตรฐานทางการแพทย์ในการเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน ทั้งนี้ OPD อาจรวมอยู่ในแผนประกันภัย หรือลูกค้าสามารถเลือกซื้อเพิ่มเติมได้
     หากคุณไม่แน่ใจว่าประกันสุขภาพ opd ที่ไหนดี ก็สามารถเข้ามาเลือกแผนประกันที่ bolttech.co.th ได้เลยครับ ทั้งนี้คุณจะสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้จากการเจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ โดยไม่ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เช่น ไข้หวัด ท้องเสีย ตาแดง ปวดศีรษะ ปวดท้อง เป็นต้น
     3. ผลประโยชน์เพิ่มเติมอื่นๆ/เอกสารแนบท้าย
     เป็นการขยายความคุ้มครองเพิ่มเติม ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมนอกเหนือจากกรมธรรม์หลัก เช่น การคลอดบุตร (ค่าใช้จ่ายในการพักรักษาตัวในโรงพยาบาล) การรักษาฟัน การดูแลโดยพยาบาลพิเศษ (คุ้มครองค่าใช้จ่ายที่มีความจำเป็นโดยคำสั่งของแพทย์) การรักษาการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่มีค่าใช้จ่ายสูง เป็นต้น
มองเหตุผล
ทำไมเราต้องมีประกันสุขภาพ
     1.ทุกคนมีโอกาศเจ็บป่วย เพราะโรคภัยไข้เจ็บเป็นสิ่งที่เราทุกคนไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหน อายุเท่าไหร่ สามารถเจ็บป่วยตั้งแต่โรคภัยเล็กน้อยไปจนถึงโรคภัยร้ายแรงได้
     2. ช่วยค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากทุกวันนี้มีค่ารักษาพยาบาลแพงมาก บางโรคก็มีค่ารักษาตั้งแต่หลักแสนจนถึงหลักล้าน ดังนั้นประกันสุขภาพจะช่วยแบ่งเบาค่ารักษาพยาบาลได้ และบางแห่งประกันสุขภาพไม่ต้องสํารองจ่ายในเครือโรงพยาบาลอีกด้วย
     3. การรักษาที่ดีกว่า ถ้ามีประกันสุขภาพจะทำให้คุณเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลเอกชนหรือโรงพยาบาลชั้นนำได้ นั่นหมายความว่าคุณจะได้หมอเฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญ รวมถึงสามารถใช้ยารักษาที่มีคุณภาพยิ่งกว่าประกันสังคมหรือบัตรทอง
     4. มีการบริการที่ดีกว่า เมื่อยามเจ็บป่วยคุณสามารถใช้สิทธิประกันสังคมหรือบัตรทองได้ แต่จะไม่ได้รับการบริการที่ตรงใจเท่าที่ควร จึงขอแนะนําประกันสุขภาพให้กับคุณโดยเฉพาะ จะช่วยให้คุณได้รับความสะดวกสบายยิ่งกว่า อีกทั้งยังมีค่าห้อง ค่าบริการรถพยาบาล ค่าอาหาร และค่าแพทย์เยี่ยมไข้ให้คุณตามวงเงินด้วย
     5. เบิกค่ารักษาร่วมกับประกันสังคมได้ เมื่อค่ารักษาเกินวงเงินของประกันสุขภาพ สามารถนำสิทธิค่ารักษาของประกันสังคมมาช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได้ครับ
     6. ลดหย่อนภาษีได้ ประกันสุขภาพสามารถนำมาลดหย่อนภาษีประจำปีได้ หรือถ้าซื้อประกันสุขภาพให้พ่อแม่ ก็ลดหย่อนภาษีได้เช่นกัน
     7. ประกันสุขภาพครอบคลุมการรักษาจากอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินมาก็สามารถเบิกค่ารักษาประกันสุขภาพได้ แต่วงเงินจะน้อยกว่าประกันอุบัติเหตุ
ประกันสุขภาพคุ้มครองอะไรบ้าง ?
     1. ผลประโยชน์ชดเชยสำหรับผู้ป่วยภายใน (IPD)
     ผู้ป่วยใน หมายถึง การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล/สถานเวชกรรมติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ซึ่งต้องลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยใน โดยได้รับการวินิจฉัยและคำแนะนำจากแพทย์ตามข้อบ่งชี้ ซึ่งเป็นมาตรฐานทางการแพทย์ และในระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการรักษาการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยนั้น ๆ รวมถึงการรับตัวไว้เป็นผู้ป่วยในแต่เสียชีวิตก่อนครบ 6 ชั่วโมง ส่วนการรักษาที่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ก็ได้แก่ ค่าห้องพัก ค่าอาหาร ค่ายา ค่าแพทย์เยี่ยม ค่าผ่าตัด ค่ารถพยาบาลและอุปกรณ์อื่น ๆ
     2. ผลประโยชน์ชดเชยสำหรับผู้ป่วยนอก (OPD)
     ผู้ป่วยนอก หมายถึง ผู้ที่เข้ารับบริการอันเนื่องจากการรักษาพยาบาลในแผนกผู้ป่วยนอก หรือ ในห้องรักษาฉุกเฉินของโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิกซึ่งไม่มีความจำเป็นตามข้อวินิจฉัย และข้อบ่งชี้ซึ่งเป็นมาตรฐานทางการแพทย์ในการเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน ทั้งนี้ OPD อาจรวมอยู่ในแผนประกันภัย หรือลูกค้าสามารถเลือกซื้อเพิ่มเติมได้
     หากคุณไม่แน่ใจว่าประกันสุขภาพ opd ที่ไหนดี ก็สามารถเข้ามาเลือกแผนประกันที่ bolttech.co.th ได้เลยครับ ทั้งนี้คุณจะสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้จากการเจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ โดยไม่ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เช่น ไข้หวัด ท้องเสีย ตาแดง ปวดศีรษะ ปวดท้อง เป็นต้น
     3. ผลประโยชน์เพิ่มเติมอื่นๆ/เอกสารแนบท้าย
     เป็นการขยายความคุ้มครองเพิ่มเติม ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมนอกเหนือจากกรมธรรม์หลัก เช่น การคลอดบุตร (ค่าใช้จ่ายในการพักรักษาตัวในโรงพยาบาล) การรักษาฟัน การดูแลโดยพยาบาลพิเศษ (คุ้มครองค่าใช้จ่ายที่มีความจำเป็นโดยคำสั่งของแพทย์) การรักษาการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่มีค่าใช้จ่ายสูง เป็นต้น

ประกันโรคร้ายแรงคืออะไร

     คือ กรมธรรม์ประกันภัยที่ทำเพิ่มเติมนอกเหนือการทำประกันสุขภาพ โดยประกันโรคร้ายแรงจะครอบคลุมโรคร้ายแรงต่างๆ ที่ทำให้เกิดอาการเจ็บปวดขั้นรุนแรงและเป็นอันตรายต่อชีวิต รวมถึงโรคที่จำเป็นต้องใช้การรักษาเฉพาะทางทำให้มีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูง บริษัทประกันจะจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้เอาประกันภัยตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

เหตุผลที่เราควรทำประกันโรคร้ายแรง

     เพราะว่าโรคร้ายแรงมีค่ารักษาพยาบาลแพงมาก หากมีประกันโรคร้ายแรงก็เปรียบเสมือนมีเงินก้อนไว้เป็นค่ารักษาตัว หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต่อทางการแพทย์ นอกจากนี้ประกันโรคร้ายยังสามารถเลือกโรคเฉพาะทางได้ตามที่ต้องการ และครอบคลุมหลากหลายโรค ทำให้คุณได้ใช้ชีวิตทุกๆ ก้าวได้อย่างมั่นใจ

ประกันโรคร้ายแรงคุ้มครองอะไรบ้าง

     ทั้งนี้ประกันจะให้ความคุ้มครองการเจ็บป่วยจากโรคร้ายแรง หรือโรคซับซ้อนที่ต้องใช้แพทย์เฉพาะทางเพื่อทำการรักษา อย่างเช่น โรคมะเร็ง โรคปอดระยะสุดท้าย โรคหลอดเลือดสมองแตก โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ หรือโรคไตวายเรื้อรัง เป็นต้น โดยความคุ้มครองจะขึ้นอยู่กับแผนประกันที่คุณเลือกไว้ก่อนหน้านี้

ประกันโรคร้ายแรงต่างจากประกันสุขภาพอย่างไร

     ข้อแตกต่างก็คือ ประกันโรคร้ายแรงจะให้ความคุ้มครองโรคร้ายแรงได้ดีกว่าประกันสุขภาพ และให้ความคุ้มครองเฉพาะโรคร้ายที่ระบุไว้เท่านั้น จึงทำให้เบี้ยประกันถูกกว่าประกันสุขภาพ โดยบริษัทประกันจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเพียงครั้งเดียวตามที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ ต่างจากประกันสุขภาพที่เน้นคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลให้ตามวงเงิน

วิธีการเคลมประกันโรคร้ายแรงกับ bolttech

     จะเป็นการเคลมประกันแบบเจอ จ่าย จบครับ ผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งหลักฐานสำคัญให้แก่บริษัทประกันภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล เวชกรรม หรือวันที่รับการรักษาจากคลินิกโดยค่าใช้จ่ายของตนเอง โดยจะต้องส่งเอกสารสำคัญให้กับทางเจ้าหน้าที่ประกัน ดังต่อไปนี้
 • แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกัน
 • ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสำคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษาพยาบาล
 • ผลตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ (ถ้ามี)
 • เอกสารอื่นๆที่บริษัทร้องขอตามความจำเป็น
ประกันโรคร้ายแรงคืออะไร
     คือ กรมธรรม์ประกันภัยที่ทำเพิ่มเติมนอกเหนือการทำประกันสุขภาพ โดยประกันโรคร้ายแรงจะครอบคลุมโรคร้ายแรงต่างๆ ที่ทำให้เกิดอาการเจ็บปวดขั้นรุนแรงและเป็นอันตรายต่อชีวิต รวมถึงโรคที่จำเป็นต้องใช้การรักษาเฉพาะทางทำให้มีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูง บริษัทประกันจะจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้เอาประกันภัยตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
เหตุผลที่เราควรทำประกันโรคร้ายแรง
     เพราะว่าโรคร้ายแรงมีค่ารักษาพยาบาลแพงมาก หากมีประกันโรคร้ายแรงก็เปรียบเสมือนมีเงินก้อนไว้เป็นค่ารักษาตัว หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต่อทางการแพทย์ นอกจากนี้ประกันโรคร้ายยังสามารถเลือกโรคเฉพาะทางได้ตามที่ต้องการ และครอบคลุมหลากหลายโรค ทำให้คุณได้ใช้ชีวิตทุกๆ ก้าวได้อย่างมั่นใจ
ประกันโรคร้ายแรงคุ้มครองอะไรบ้าง
     ทั้งนี้ประกันจะให้ความคุ้มครองการเจ็บป่วยจากโรคร้ายแรง หรือโรคซับซ้อนที่ต้องใช้แพทย์เฉพาะทางเพื่อทำการรักษา อย่างเช่น โรคมะเร็ง โรคปอดระยะสุดท้าย โรคหลอดเลือดสมองแตก โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ หรือโรคไตวายเรื้อรัง เป็นต้น โดยความคุ้มครองจะขึ้นอยู่กับแผนประกันที่คุณเลือกไว้ก่อนหน้านี้
ประกันโรคร้ายแรงต่างจากประกันสุขภาพอย่างไร
     ข้อแตกต่างก็คือ ประกันโรคร้ายแรงจะให้ความคุ้มครองโรคร้ายแรงได้ดีกว่าประกันสุขภาพ และให้ความคุ้มครองเฉพาะโรคร้ายที่ระบุไว้เท่านั้น จึงทำให้เบี้ยประกันถูกกว่าประกันสุขภาพ โดยบริษัทประกันจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเพียงครั้งเดียวตามที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ ต่างจากประกันสุขภาพที่เน้นคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลให้ตามวงเงิน
วิธีการเคลมประกันโรคร้ายแรงกับ bolttech
     จะเป็นการเคลมประกันแบบเจอ จ่าย จบครับ ผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งหลักฐานสำคัญให้แก่บริษัทประกันภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล เวชกรรม หรือวันที่รับการรักษาจากคลินิกโดยค่าใช้จ่ายของตนเอง โดยจะต้องส่งเอกสารสำคัญให้กับทางเจ้าหน้าที่ประกัน ดังต่อไปนี้
 • แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกัน
 • ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสำคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษาพยาบาล
 • ผลตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ (ถ้ามี)
 • เอกสารอื่นๆที่บริษัทร้องขอตามความจำเป็น

ประกันกลุ่มคืออะไร

     หมายถึง ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองรับประกันคนหลายคน (ประมาณ 10 คนขึ้นไป) พร้อมกันภายใต้กรมธรรม์เดียวกันโดยมีนายจ้างหรือผู้ใดผู้หนึ่งเป็นคนถือประกันภัย นิยมให้เป็นสวัสดิการลูกจ้าง พนักงาน มนุษย์เงินเดือน รวมทั้งนักเรียน นักศึกษาในมหาวิทยาลัย ส่วนใหญ่จะคุ้มครองปีต่อปี

ประกันกลุ่มคุ้มครองอะไรบ้าง

     ความคุ้มครองของประกันกลุ่มจะขึ้นอยู่กับแผนประกันที่นายจ้างเลือกไว้ เช่น ประกันชีวิตหรือสุขภาพกลุ่ม ก็จะให้ความคุ้มครองกรณีลูกจ้างเจ็บป่วย/เสียชีวิต หรือประกันอุบัติเหตุก็จะให้ความคุ้มครองจากการได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ รวมถึงประกันเดินทางจะได้รับความคุ้มครองภัยต่างๆ จากการเดินทางนั่นเอง อย่างไรก็ตามนายจ้างสามารถเลือกแผนความคุ้มครองได้ เพื่อปรับให้เหมาะสมกับบริษัทหรือองค์กรของท่านครับ

ทำประกันกลุ่มต้องมีพนักงานกี่คน

     การทำประกันกลุ่มจะต้องมีบุคคลตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป

ประโยชน์ของประกันกลุ่ม

     ทั้งนี้พนักงานจะได้รับประโยชน์จากการมีประกันกลุ่ม ดังต่อไปนี้
 • มีหลักประกันมั่นคงในการทำงาน ทำให้มีความสุขในการทำงานมากขึ้น
 • จะได้รับความคุ้มครองหลักๆ อย่างกรณีเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวรหรือสิ้นเชิง รวมถึงการเจ็บป่วยด้วยโรคภัยตามแผนประกันที่นายจ้างเลือกให้
 • ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น ไม่ต้องสำรองค่าใช้จ่ายในการรักษาเอง เพราะบางแผนประกันกลุ่มจะให้ความคุ้มครองด้วย
 • เมื่อยามเจ็บป่วยก็สามารถเข้ารับการรักษาที่ดีขึ้น ไม่ต้องเสียเวลาจากโรงพยาบาลรัฐ
 • มั่นใจเลยว่าจะไม่เป็นภาระให้กับคนที่อยู่ข้างหลัง เพราะประกันบางแผนก็มีเงินชดเชยให้ด้วย
ประกันกลุ่มคืออะไร
     หมายถึง ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองรับประกันคนหลายคน (ประมาณ 10 คนขึ้นไป) พร้อมกันภายใต้กรมธรรม์เดียวกันโดยมีนายจ้างหรือผู้ใดผู้หนึ่งเป็นคนถือประกันภัย นิยมให้เป็นสวัสดิการลูกจ้าง พนักงาน มนุษย์เงินเดือน รวมทั้งนักเรียน นักศึกษาในมหาวิทยาลัย ส่วนใหญ่จะคุ้มครองปีต่อปี
ประกันกลุ่มคุ้มครองอะไรบ้าง
     ความคุ้มครองของประกันกลุ่มจะขึ้นอยู่กับแผนประกันที่นายจ้างเลือกไว้ เช่น ประกันชีวิตหรือสุขภาพกลุ่ม ก็จะให้ความคุ้มครองกรณีลูกจ้างเจ็บป่วย/เสียชีวิต หรือประกันอุบัติเหตุก็จะให้ความคุ้มครองจากการได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ รวมถึงประกันเดินทางจะได้รับความคุ้มครองภัยต่างๆ จากการเดินทางนั่นเอง อย่างไรก็ตามนายจ้างสามารถเลือกแผนความคุ้มครองได้ เพื่อปรับให้เหมาะสมกับบริษัทหรือองค์กรของท่านครับ
ทำประกันกลุ่มต้องมีพนักงานกี่คน
     การทำประกันกลุ่มจะต้องมีบุคคลตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป
ประโยชน์ของประกันกลุ่ม
     ทั้งนี้พนักงานจะได้รับประโยชน์จากการมีประกันกลุ่ม ดังต่อไปนี้
 • มีหลักประกันมั่นคงในการทำงาน ทำให้มีความสุขในการทำงานมากขึ้น
 • จะได้รับความคุ้มครองหลักๆ อย่างกรณีเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวรหรือสิ้นเชิง รวมถึงการเจ็บป่วยด้วยโรคภัยตามแผนประกันที่นายจ้างเลือกให้
 • ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น ไม่ต้องสำรองค่าใช้จ่ายในการรักษาเอง เพราะบางแผนประกันกลุ่มจะให้ความคุ้มครองด้วย
 • เมื่อยามเจ็บป่วยก็สามารถเข้ารับการรักษาที่ดีขึ้น ไม่ต้องเสียเวลาจากโรงพยาบาลรัฐ
 • มั่นใจเลยว่าจะไม่เป็นภาระให้กับคนที่อยู่ข้างหลัง เพราะประกันบางแผนก็มีเงินชดเชยให้ด้วย
ขอรับคำปรึกษา