บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด

แผนประกันภัย


นักวางแผนของเรา
นักวางแผนของเรา

ทุกคนมีโอกาสเผชิญกับความเสี่ยงที่หลากหลาย

การดำเนินชีวิตในแต่ละวัน ทุกคนมีโอกาสเจอกับความเสี่ยงที่ไม่คาดการณ์ได้
ทำให้ได้อาจได้รับผลกระทบซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายจากความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลา ยกตัวอย่าง การเดินทางไปทำงานทุกวัน
ไม่ว่าจะด้วยรถยนต์ส่วนตัว รถไฟฟ้า หรือเพียงแค่เดินไปทำงาน ก็มีโอกาสที่จะประสบกับอุบัติเหตุ ที่อาจจะเกิดจากตัวเราเอง
จากสิ่งรอบข้าง หรือจากบุคคลอื่นก็ได้ เป็นต้น การที่ประสบอุบัติเหตุณ์ ไม่ว่าเราจะโดนกระทำหรือเราไปกระทำล้วนแล้วแต่เกิดความเสียหายทำให้ได้อาจได้รับผลกระทบซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายจากความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลา ต้องมีเหตุให้สูญเสียทรัพย์สินเงินทองเพื่อการรักษาหรือซ่อมแซมอะไรบางอย่าง แน่นอนว่าส่งผลต่อปริมาณเงินเก็บและความมั่งคั่งของบุคคลแน่นอน
  ทุกคนมีโอกาสเผชิญกับความเสี่ยงที่หลากหลาย
การดำเนินชีวิตในแต่ละวัน ทุกคนมีโอกาสเจอกับความเสี่ยงที่ไม่คาดการณ์ได้
ทำให้ได้อาจได้รับผลกระทบซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายจากความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลา ยกตัวอย่าง การเดินทางไปทำงานทุกวัน ไม่ว่าจะด้วยรถยนต์ส่วนตัว รถไฟฟ้า หรือเพียงแค่เดินไปทำงาน ก็มีโอกาสที่จะประสบกับอุบัติเหตุ ที่อาจจะเกิดจากตัวเราเอง จากสิ่งรอบข้าง หรือจากบุคคลอื่นก็ได้ เป็นต้น การที่ประสบอุบัติเหตุณ์ ไม่ว่าเราจะโดนกระทำหรือเราไปกระทำล้วนแล้วแต่เกิดความเสียหาย
ต้องมีเหตุให้สูญเสียทรัพย์สินเงินทองเพื่อการรักษาหรือซ่อมแซมอะไรบางอย่าง แน่นอนว่าส่งผลต่อปริมาณเงินเก็บและความมั่งคั่งของบุคคลแน่นอน

เป้าหมายการให้บริการ

''ป้องกันทุกความเสี่ยง เพื่อออกไปใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่''

สร้างความมั่นใจในการดำเนินชีวิต

 • ช่วยให้บรรลุเป้าหมายในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล
 • ช่วยจำแนกความเสี่ยงที่ต้องเจอ เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนในการป้องกันความเสี่ยง และยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 • ลดความไม่แน่นอนเพราะได้คาดการณ์เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และเลือกใช้วิธีการในการจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม
 • ทำให้สามารถควบคุมสถานะทางการเงินได้ เพราะวางแผนไว้ล่วงหน้า

 • เป้าหมายการให้บริการ

  ''ป้องกันทุกความเสี่ยง เพื่อออกไปใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่''

    สร้างความมั่นใจในการดำเนินชีวิต
 • ช่วยให้บรรลุเป้าหมายในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล
 • ช่วยจำแนกความเสี่ยงที่ต้องเจอ เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนในการป้องกันความเสี่ยง และยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 • ลดความไม่แน่นอนเพราะได้คาดการณ์เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และเลือกใช้วิธีการในการจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม
 • ทำให้สามารถควบคุมสถานะทางการเงินได้ เพราะวางแผนไว้ล่วงหน้า
 • ความแน่นอน''คือความไม่แน่นอน''

  ในชีวิตจริงเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน ตั้งแต่ทุกคนเกิดมามีชีวิตจนสิ้นอายุขัย ไม่มีใครสามารถกำหนดได้ว่าจะเสียชีวิตเมื่อใด
  และจะเสียชีวิตอย่างไร ทุกอย่างไม่มีอะไรเป็นไปอย่างที่หวัง แล้วเราควรจะทำอย่างไร จึงจะมีชีวิตที่มีความเป็นอยู่ที่ดีได้ตลอดอายุขัย
  โดยที่ไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น การวางแผนการจัดการเพื่อลดความสูญเสียที่ทุกคนล้วนแล้วต้องเจอ
  ตอนนี้คุณเริ่มวางแผนแล้วหรือยัง ?
    ความแน่นอน''คือความไม่แน่นอน''
  ในชีวิตจริงเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน ตั้งแต่ทุกคนเกิดมามีชีวิตจนสิ้นอายุขัย ไม่มีใครสามารถกำหนดได้ว่าจะเสียชีวิตเมื่อใด และจะเสียชีวิตอย่างไร ทุกอย่างไม่มีอะไรเป็นไปอย่างที่หวัง แล้วเราควรจะทำอย่างไร จึงจะมีชีวิตที่มีความเป็นอยู่ที่ดีได้ตลอดอายุขัย โดยที่ไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น การวางแผนการจัดการเพื่อลดความสูญเสียที่ทุกคนล้วนแล้วต้องเจอ ตอนนี้คุณเริ่มวางแผนแล้วหรือยัง ?

  เตรียมพร้อมป้องกันความเสี่ยงกับ Wealth by CAF

 • เราจะช่วยตั้งเป้าหมายในการป้องกันความเสี่ยง
 • เราจะรวบรวมข้อมูลที่มีความจำเป็น
 • เราจะประเมินความเสี่ยงภัยและจัดสรรวิธีการจัดการที่เหมาะสม
 • นักวางแผนการเงินของเราจะช่วยในการบริหารความเสี่ยง
 • นักวางแผนของเราจะจัดทำแผนป้องกันความเสี่ยง และนำเล่นแผนที่สามารถ     ใช้ได้จริงมาให้ได้ปฎิบัติ
 • เราจะติดตามและตรวจสอบแผนการบริหารความเสี่ยงของท่านทุก 1 ปี

 • เตรียมพร้อมป้องกันความเสี่ยงกับ Wealth by CAF
 • เราจะช่วยตั้งเป้าหมายในการป้องกันความเสี่ยง
 • เราจะรวบรวมข้อมูลที่มีความจำเป็น
 • เราจะประเมินความเสี่ยงภัยและจัดสรรวิธีการ     จัดการที่เหมาะสม
 • นักวางแผนการเงินของเราจะช่วยในการบริหาร    ความเสี่ยง
 • นักวางแผนของเราจะจัดทำแผนป้องกันความ      เสี่ยง และนำเล่มแผนที่สามารถใช้ได้จริงมาให้ได้    ปฎิบัติ
 • เราจะติดตามและตรวจสอบแผนการบริหารความ    เสี่ยงของท่านทุก 1 ปี
 • เสียชีวิตก่อนวัยอันควร

  เมื่อเสียชีวิตก่อนวัยอันควร เราจะวางแผนให้คนที่อยู่ในอุปการะของท่าน ให้มีผลกระทบทางด้านการเงินให้น้อยที่สุด

  มีปัญหาทางด้านสุขภาพ

  เราจะคาดการณ์ถึงค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมกับตัวท่าน เพื่อคำนวณหาค่าใช้จ่ายที่นำมาใช้ป้องกันโรคภัย ให้คุ้มค่าและไม่เกินงบประมาณมากที่สุด

  ดูแลผู้ที่อยู่ในอุปการะ

  หากท่านมีผู้ที่อยู่ในอุปการะ เราจะช่วยท่าน ในการประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และวางแผนให้สามารถคุ้มครองได้ครบทุกมิติ

  ดูแลลูกน้อยที่เริ่มมองตาดูโลก

  นอกจากการเอาใจใส่เลี้ยงดูเด็กน้อยแล้ว เราต้องค่อยระวังภัยอันตรายที่มีโอกาสเกิดขึ้น และค่อยเตรียมหาวิธีรับมือก่อนที่จะเกิดขึ้น

  ประสบอุบัติเหตุ

  เมื่อเสียชีวิตก่อนวัยอันควร เราจะวางแผนให้คนที่อยู่ในอุปการะของท่าน ให้มีผลกระทบทางด้านการเงินให้น้อยที่สุด

  เดินทางเพื่อทำธุรกิจหรือท่องเที่ยว

  เมื่อเสียชีวิตก่อนวัยอันควร เราจะวางแผนให้คนที่อยู่ในอุปการะของท่าน ให้มีผลกระทบทางด้านการเงินให้น้อยที่สุด
  ขอรับคำปรึกษา
  Array
  (
  )
  		
  Array
  (
    [sesCAFXXSLAT] => 1718576247
    [CAFXSI18NX] => th
    [_csrf] => 618ccb930695ef7f4643122ec792b7bc
    [CAFXSFEREF] => https://wealth.caf.co.th/plan-insurance.html
  )
  		
  Array
  (
  )
  		
  Array
  (
  )