บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด

ขอรับคำปรึกษา

มาตรฐานการให้บริการที่เราตั้งใจ


มาตรฐานการให้บริการที่เราตั้งใจ

เราตั้งมั่นในการให้บริการ
ให้เปรียบเสมือนเป็นเงินของ
ผู้ให้คำปรึกษาเอง เลือกใช้วิธีการที่ถูกต้อง
รอบคอบ ระมัดระวัง
และทุกอย่างต้องถูกกฎหมาย

เปิดเผยข้อมูล ที่มาของรายได้
เงื่อนไขการบริการต่าง ๆ
เพื่อให้คนที่ใช้บริการของเราได้ตัดสินใจ
ให้ได้ดีที่สุด

นักวางแผนการเงินของเรา
มีความเป็นมืออาชีพ
มีคุณวุฒิวิชาชีพและใบอนุญาต
ที่รับรองจาก กลต.

สิ่งที่จะได้รับเมื่อใช้บริการ


สิ่งที่จะได้รับเมื่อใช้บริการ

ได้รับ
นักวางแผนการเงินประจำตัว
ทำหน้าที่ให้บริการอย่างต่อเนื่อง

ให้คำปรึกษา
แผนการเงินที่ต้องการ
พร้อมแผนปฎิบัติการ
ที่ใช้ได้จริง
ให้การช่วยเหลือในการเปิดบัญชี
เพื่อใช้ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ

นัดหมายเพื่อทบทวน
และปรับปรุงแผนปีละ 1 ครั้ง


ส่งข้อความถึงเรา

กรุณากรอกชื่อของคุณ
กรุณากรอกอีเมลของคุณ
กรุณากรอกหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ
กรุณากรอกข้อความของคุณ
ส่งข้อความถึงเรา
กรุณากรอกชื่อของคุณ
กรุณากรอกอีเมลของคุณ
กรุณากรอกหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ
กรุณากรอกข้อความของคุณ
Array
(
)
		
Array
(
    [sesCAFXXSLAT] => 1718577474
    [CAFXSI18NX] => th
    [_csrf] => ea2ca8ef4a3ba66216fa185466117570
    [CAFXSFEREF] => https://wealth.caf.co.th/consult.html
)
		
Array
(
)
		
Array
(
)