บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด

เกี่ยวกับเรา

บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด ได้คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาวะทางด้านการเงินการลงทุน ปัจจุบันการเงินการลงทุนไม่ใช่เพียงแค่ลงทุนในผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งเท่านั้น แต่ต้องเป็นการวางแผนการเงินการลงทุนตามความเหมาะสมของแต่ละบุคลเพราะเราเชื่อว่าการวางแผนการเงินสำหรับอนาคตเป็นเรื่องสำคัญ
บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด ได้คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาวะทางด้านการเงินการลงทุน ปัจจุบันการเงินการลงทุนไม่ใช่เพียงแค่ลงทุน ในผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งเท่านั้น แต่ต้องเป็นการวางแผนการเงินการลงทุนตามความ เหมาะสมของแต่ละบุคลเพราะเราเชื่อว่าการวางแผนการเงินสำหรับอนาคตเป็นเรื่องสำคัญ

นักวางแผนของเรา


นักวางแผนของเรา


หากรากฐานสภาพคล่องการเงินส่วนบุคลแข็งแกร่ง เป้าหมายทางด้านการเงินการลงทุน จะประสบผลสำเร็จได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
ระหว่างทางก็ยังสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข โดยที่ไม่มีความกังวล และเตรียมความพร้อมกับทุกเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน
Wealth By CAF คือบริการใหม่ของเราที่จะช่วยให้ทุกท่าน สามารถวางแผนทางการเงินให้สอดคล้องกับการใช้ชีวิต
และสามารถพัฒนาไปสู่ความมั่งคั่งแบบยังยืนได้
หากรากฐานสภาพคล่องการเงินส่วนบุคลแข็งแกร่ง
เป้าหมายทางด้านการเงินการลงทุน จะประสบผลสำเร็จได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ระหว่างทางก็ยังสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข โดยที่ไม่มีความกังวล และเตรียมความพร้อมกับทุกเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน
Wealth By CAF คือบริการใหม่ของเราที่จะช่วยให้ทุกท่าน สามารถวางแผนทางการเงินให้สอดคล้องกับการใช้ชีวิต และสามารถพัฒนาไปสู่ความมั่งคั่งแบบยังยืนได้

โดยบริการจะแบ่งเป็น 2 ด้าน


โดยบริการจะแบ่งเป็น 2 ด้านแผนการเงินแบบองค์รวม

มุ้งเน้นการสร้างแผนทางการเงินส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินเบื้องต้นจนถึงเป้าหมายทางการเงินที่ซับซ้อน พร้อมพัฒนาให้มีประสิธิภาพมากขึ้น ซึ่งประกอบไปด้วย
 • แผนการลงทุน
 • แผนประกันภัย
 • แผนทางภาษี
 • แผนเพื่อวัยเกษียณ
 • แผนมรดก

 • แผนการเงินแบบองค์รวม

  มุ้งเน้นการสร้างแผนทางการเงินส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินเบื้องต้นจนถึงเป้าหมายทางการเงินที่ซับซ้อน พร้อมพัฒนาให้มีประสิธิภาพมากขึ้น ซึ่งประกอบไปด้วย
 • แผนการลงทุน
 • แผนประกันภัย
 • แผนทางภาษี
 • แผนเพื่อวัยเกษียณ
 • แผนมรดก
 • แผนการเงินแบบเฉพาะด้าน

  การวางแผนการเงินเฉพาะด้าน เป็นการวางแผนการเงินที่ออกแบบมาเพื่อบุคลใดบุคลหนึ่งเท่านั้น แผนนั้นจะช่วยให้สามารถบรรลุเป้าหมายเฉพาะด้าน เหมาะสำหรับบุคลที่มีความสามารถบริหารเงินในบางส่วนอยู่แล้วแต่ยังไม่ถนัดบางอย่าง หรือไม่มีความเชี่ยวชาญในบางเรื่อง เช่น วางแผนเพื่อที่จะซื้อบ้านหลังแรก ซื้อรถยนต์ การศึกษาบุตรหรือเตรียมมีบุตร วางแผนภาษี เป็นต้น


  แผนการเงินแบบเฉพาะด้าน

  การวางแผนการเงินเฉพาะด้าน เป็นการวางแผนการเงินที่ออกแบบมาเพื่อบุคลใดบุคลหนึ่งเท่านั้น แผนนั้นจะช่วยให้สามารถบรรลุเป้าหมายเฉพาะด้าน เหมาะสำหรับบุคลที่มีความสามารถบริหารเงินในบางส่วนอยู่แล้วแต่ยังไม่ถนัดบางอย่าง หรือไม่มีความเชี่ยวชาญในบางเรื่อง เช่น วางแผนเพื่อที่จะซื้อบ้านหลังแรก ซื้อรถยนต์ การศึกษาบุตรหรือเตรียมมีบุตร วางแผนภาษี เป็นต้น
  การเงินการลงทุนควรที่จะต้องเริ่มจากการสร้างสถานะทางการเงินของตนเองให้แข็งแรงเสียก่อน
  ก่อนที่จะไปลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ ต่อไป
  เราจึงคัดสรรแผนการลงทุน และออกแบบให้เหมาะสมตามแต่ละบุคล
  เพื่อให้ทุกท่านสามารถพัฒนาสถานะทางการเงินของท่านให้มั่งคั่งและยั่งยืนมากขึ้น
  การเงินการลงทุนควรที่จะต้องเริ่มจากการสร้างสถานะทางการเงินของตนเองให้แข็งแรงเสียก่อน
  ก่อนที่จะไปลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ ต่อไป
  เราจึงคัดสรรแผนการลงทุน และออกแบบให้เหมาะสม
  ตามแต่ละบุคล เพื่อให้ทุกท่านสามารถพัฒนา
  สถานะทางการเงินของท่านให้มั่งคั่งและยั่งยืนมากขึ้น
  ขอรับคำปรึกษา
  Array
  (
  )
  		
  Array
  (
    [sesCAFXXSLAT] => 1718574640
    [CAFXSI18NX] => th
    [_csrf] => 684091aeb53c4259e94a9f99e63380c9
    [CAFXSFEREF] => https://wealth.caf.co.th/about-us.html
  )
  		
  Array
  (
  )
  		
  Array
  (
  )